Taitopajassa voi harjoitella turvallisesti päivystystä

Lääkäriksi oppimisessa tasapaino teoriaopintojen sekä potilaan kohtaamiseen ja hoitoon liittyvien taitojen välillä on tärkeää. Simulaatio-opetukset ovat toimiva tapa perehtyä sellaisiin tilanteisiin, joita ei ole mahdollista harjoitella potilaiden kanssa.

Kardiologian rytmihäiriösimulaatio-opetuksessa Biomedicumin Taitopajassa (Skillassa) luodaan aidon kaltaisia päivystyksellisiä tilanteita, joissa opiskelijat pääsevät itse hoitamaan seniorilääkärin valvonnassa erilaisia rytmihäiriötapauksia. Varsinaisen potilastyön lisäksi näissä opetuksissa harjoitellaan myös muita työhön kuuluvia olennaisia asioita, kuten kommunikaatiota ryhmässä, vuorovaikutusta muun hoitohenkilökunnan kanssa, lääkkeenantoa päivystystilanteessa sekä konsultaatiopuhelun soittamista.

Ongelmanratkaisutaidot kehittyvät virtuaalipotilaiden avulla

Koronapandemia siirsi osan perinteisestä ryhmäopetuksesta verkkoon. Moniin opetusmuotoihin (luennot, seminaarit sekä case-based -learning tyyppinen opetus) tämä sopii mainiosti. Uutena lisänä digitaalisessa opetuksessa on virtuaalipotilaiden luominen. Kardiologiaa opetetaan jatkossa verkko-oppitunneilla, joiden aikana opiskelijat ratkaisevat ja hoitavat itsenäisesti erilaisia virtuaalisia potilastapauksia.

Interaktiivisella verkkoalustalla tapahtuva potilaiden "tutkiminen" pitää sisällään lähes kaiken tavallisella vastaanotolla tapahtuvan vuorovaikutuksen. Virtuaalipotilaalle voi esittää kysymyksiä taustasairauksista, lääkityksestä sekä oireista. Lisäksi voidaan tilata oleellisia tutkimuksia kuten laboratoriokokeita, EKG:n sekä kuvantamistutkimuksia. Virtuaalipotilasta voi myös "tutkia" kysymys-vastaus -periaatteella sekä joissakin tapauksissa jopa kuunnella keuhkoja tai sydäntä. Näiden tehtävien avulla voi harjoitella ongelmanratkaisua tavallisissa tapauksissa, joita opiskelija kohtaa myöhemmin työssään potilasvastaanotoilla.

Taidot kehittyvät myös tenteissä

Lääkärin käytännön työn opetuksen lisäksi myös näiden taitojen arviointia on kehitetty Helsingin yliopistossa. Viimeisen vuoden opiskelijoille tarkoitettua OSCE (Objective Structured Clinical Exam) -tenttiä on ylläpidetty ja kehitetty jatkuvasti.

Tentin aikana opiskelijat suorittavat lyhyitä tehtävärasteja, joita valvoja arvioi. Tehtävissä mitataan sekä lääkärin käytännön työn taitoja että vuorovaikutusta potilaan kanssa.

Hyöty tentistä on molemminpuolinen. Opiskelijat arvostavat saamaansa palautetta taidoistaan ja opettajat saavat suoraa palautetta asioista, joiden opetusta täytyy vielä kehittää. Koska kyseessä on tenttitilanne, opiskelijoiden jännitys vaikuttaa helposti suoritukseen. Epäonnistuminen yksittäisellä rastilla ei kuitenkaan ole katastrofi ja tehtävärastin voi jälkeenpäin uusia. "FAIL" on "First Attempt in Learning". Opiskelijoiden arvostusta kuvaa se, että Lääketieteen kandidaattiseura palkitsi OSCE-tiimin vuonna 2019 "vuoden opetushenkilönä".

Mika Laitinen, kliininen opettaja, sisätautien osasto