Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus

Helsingin yliopistossa on 50 erikoislääkärikoulutusohjelmaa ja 10 erikoishammaslääkärikoulutusohjelmaa. Erikoisalojen määrä ja nimikkeet on määritelty erikoistumiskoulutusta koskevassa lainsäädännössä.
Ohjeet

Kou­lu­tuk­seen ha­keu­tu­mi­nen

Kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­minen

Valtakunnallinen kuulustelu

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen kuuluu valtakunnallinen erikoisalakohtainen kuulustelu, jonka koordinaatiosta vastaa Turun yliopisto.

Valtakunnallisen erikoislääkärikuulustelun sivu löytyy täältä.

    Tilastoja

    Valtakunnalliset tilastot valmistuneista erikoislääkäreistä ja erikoishammaslääkäreistä löydät valtakunnallisilta sivuilta