Opiskelijavalinnat

SORA-lain­sää­dän­töön liit­ty­vät tar­ken­nuk­set

Yksityiskohtaisia tietoja mm. logopedian harjoittelun edellyttämistä ominaisuuksista on kuvattu puheterapeuttiliiton sivuilla.

Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Lukion opetussuunnitelmat on luettavissa Opetushallituksen sivuilla:
Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 129–135
Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-8), opetussuunnitelman sivut 143–149
Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 151–155

Lisätietoa sekä esimerkkejä lääketieteen ja hammaslääketieteen yhteisvalinnoissa valintakokeessa sallituista nelilaskimista verkkosivuilla: www.laaketieteelliset.fi (sivut julkaistaan marraskuun alussa).