Opiskelijavalinnat

SORA-lain­sää­dän­töön liit­ty­vät tar­ken­nuk­set

Yksityiskohtaisia tietoja mm. logopedian harjoittelun edellyttämistä ominaisuuksista on kuvattu puheterapeuttiliiton sivuilla.

Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Voit tutustua lukion opetussuunnitelmiin Opetushallituksen sivuilla.

Lisätietoa sekä esimerkkejä lääketieteen ja hammaslääketieteen yhteisvalinnoissa valintakokeessa sallituista nelilaskimista verkkosivuilla: www.laaketieteelliset.fi (sivut julkaistaan marraskuun alussa).