Opiskelu

Kolmivuotinen oikeusnotaarin koulutusohjelma antaa perusvalmiudet eri oikeustieteen osa-alueista.

Tutkinnonsuoritusoikeus annetaan päävalinnan tai avoimen yliopiston valinnan kautta valituksi tullessasi sekä oikeusnotaarin tutkintoon että oikeustieteen maisterin tutkintoon. Käytännössä kaikki opiskelijat suorittavat myös oikeustieteen maisterin tutkinnon, joka on edellytyksenä esimerkiksi tuomarin tai asianajajan tehtävissä.

Miksi oikeusnotaarin koulutusohjelma?

Oikeusnotaarin koulutusohjelman suoritettuasi

 • Sinulla on eri oikeudenalojen keskeisten periaatteiden ja yleisten oppien hyvä tuntemus ja ymmärrät oikeusjärjestyksen kokonaisuuden ja sen sisäiset yhteydet
 • Osaat itsenäisesti hankkia ja analysoida tietoa eri oikeuslähteistä
 • Osaat tunnistaa oikeudelliset ongelmat ja ratkaista niitä oikeuslähteiden avulla sekä itsenäisesti että yhteistyössä
 • Sinulle on syntynyt käsitys siitä, millainen oikeustiede on tieteenalana ja sen suhteista läheisiin tieteenaloihin
 • Olet saavuttanut tieteellisen ajattelun perustaidot ja sinulla on keskeisten oikeustieteellisten tutkimusmenetelmien tuntemus
 • Sinulla on molempien kotimaisten sekä vähintään yhden vieraan kielen riittävä taito
 • Osaat sekä kirjallisen että suullisen oikeudellisen argumentoinnin perusteet ja sinulla on hyvä esiintymistaito
 • Osaat työskennellä ryhmässä ja sinulla on ammatissa tarvittavat vuorovaikutus-, neuvottelu- ja verkostoitumistaidot
 • Kykenet toimimaan monikulttuurisessa toimintaympäristössä
 • Käytät sujuvasti digitaalista teknologiaa ja osaat toimia alan digitalisoituneessa toimintaympäristössä
 • Sinulla on käsitys oikeuden asiantuntijan roolista ja vastuusta yhteiskunnassa ja kyky toimia ammattietiikan perusteet tuntien
 • Tunnistat oman ammattiosaamisesi tason ja sinulla on kyky kehittää osaamistasi edelleen
 • Sinulla on juristin ammatissa tarvittava kyky suunnitella omaa toimintaa sekä organisoida ammatillista yhteistyötä
Kokemuksia opiskelusta

Oikeustieteen opiskelijat kertovat webinaaritallenteella muun muassa alavalinnastaan, mikä opinnoissa ja opiskelussa on parasta, millaisiin tehtäviin alalta valmistuu sekä miten he viettivät vapaa-aikaansa.

"Parasta on ollut uusien asioiden oppiminen ja erityisesti elämän eri osa-alueiden lainsäädännön ymmärtäminen. Olen myös tykännyt, että voin rakentaa juuri oman näköiset opinnot, eikä kaikkia kursseja tarvitse käydä muiden kanssa samanaikaisesti. Välillä olen voinut opiskella pelkkiä kieliä ja toisinaan taas vain oikiksen opintoja"

Siina Mannerjoki, opiskelija

Millaista on opiskella oikeusnotaarin koulutusohjelmassa? Tutustu opiskelijatarinoiden kautta opiskelijoidemme kokemuksiin oikeustieteen opiskelusta.

Opiskele Vaasassa

Vaasan oikeustieteellinen koulutus on osa Helsingin yliopiston oikeustieteellistä tiedekuntaa. Vaasassa voit suorittaa oikeusnotaarin koulutusohjelmassa alemman oikeusnotaarin tutkinnon sekä oikeustieteen maisterin koulutusohjelmassa ylemmän oikeustieteen maisterin tutkinnon.Vaasan yksikössä järjestetään opetusta sekä suomeksi että ruotsiksi. Opetuksen kaksikielisyys toteutetaan siten, että eri kieliryhmille ei järjestetä rinnakkaista opetusta. Oikeusnotaarin koulutusohjelma tarjoaa sinulle myös mahdollisuuden kouluttautua kielitaitoiseksi asiantuntijaksi suorittamalla kaksikielisen tutkinnon (Tvex), jonka tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi.

Rakenne ja sisältö

Oikeusnotaarin koulutusohjelman tutkinto rakentuu perusopinnoista ja aineopinnoista, joita tukevat tutkinnon yleisopinnot, kieliopinnot ja valinnaiset opinnot. Aineopinnot on järjestetty kuuteen temaattiseen kokonaisuuteen.

Ensimmäisen vuoden kokonaisuudet

 • Julkisoikeus
 • Yksityisoikeus I

Toisen vuoden kokonaisuudet

 • Yksityisoikeus II 
 • Rikos, prosessi, hallinto, ympäristö

Kolmannen vuoden kokonaisuudet

 • Talous, yhteiskunta ja oikeus
 • Oikeuden yleistieteet

Lue lisää temaattisista kokonaisuuksista.

Kieliopinnot suoritetaan pakollisten aineopintojen ohessa. Valinnaisten opintojen suositusajankohta on kolmas lukuvuosi ja valinnaisten opintojen suorittamista jatketaan maisterin tutkinnossa.

Lue lisää kaksikielisestä tutkinnosta.

Kurssit ja opetus

Oikeusnotaarin alemmassa tutkinnossa suoritetaan opintojaksoja pääsääntöisesti niin sanotuilla pakollisilla oikeudenaloilla. Tiedekunnan oikeudenalat jakautuvat kuuteen temaattiseen kokonaisuuteen. Opetus järjestetään siten, että kunkin temaattisen kokonaisuuden alla opetettavat oikeudenalat muodostavat johdonmukaisen ja linjakkaan sisällöllisen ja menetelmällisen kokonaisuuden. Oikeustieteen maisterin tutkinnossa suoritetaan syvällisempiä esimerkiksi tutkimustaitoja ja menetelmiä koskevia opintoja sekä syvennetään eri oikeudenalojen osaamista valinnaisin opinnoin.

Temaattisten kokonaisuuksien opiskelu antaa opiskelijalle perusteellisen kokonaiskuvan oikeusjärjestyksen sisällöstä, kehityksestä sekä yhteiskunnallisista tehtävistä ja vaikutuksista. Opiskelemalla näitä oikeudenaloja saat Juristin ammateissa tarvittavat perustiedot eri oikeuden aloilta. Aineopinnoissa opiskelu ei ole pääainekeskeistä, vaan kaikki opiskelijat suorittavat suurelta osin samat opintojaksot.

Oikeusnotaarin koulutusohjelman temaattiset kokonaisuudet ovat

 • julkisoikeus
 • yksityisoikeus I
 • yksityisoikeus II
 • rikos, prosessi, hallinto, ympäristö
 • talous, yhteiskunta ja oikeus sekä
 • oikeuden yleistieteet.

Lue lisää temaattisista kokonaisuuksista.

Vapaaehtoisia perustutkintojen oikeudenaloja ovat lääkintä- ja bio-oikeus, oikeuden ja sukupuolen tutkimus, urheiluoikeus sekä viestintä- ja informaatio-oikeus. Lisäksi voit sisällyttää tutkintoon valinnaisia opintoja. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja oikeusnotaarin lopputyöseminaari kuuluvat myös oikeusnotaarin tutkintoon.

Oikeusnotaarin koulutusohjelman kurssit

Opinnäytetyö

Oikeusnotaarin tutkintoon sisältyy tutkielman laatiminen. Lopputyö laaditaan oikeustieteellisessä tiedekunnassa itsenäisesti. Tutkielma on yleensä jonkin oikeudellisen ongelman tutkimista kuvaava teksti. Kaikki tutkielman laatijat osallistuvat seminaariin, jonka aikana tutkielma kirjoitetaan. Seminaarissa opiskelijat saavat kirjoitustyötä tukevaa opetusta ja ohjausta ja esittelevät kirjoitustyötään muille opiskelijoille.

Tutkielmaa tehtäessä harjoitellaan ja opitaan luotettavan oikeudellisen tiedon etsimistä ja sen analysointia, selkeää kirjoittamista ja omien kannanottojen vakuuttavaa perustelua sekä tieteellisten tutkimus- ja ongelmanratkaisumenetelmien käyttämistä. Nämä taidot ovat tärkeitä kaikissa lakimiehen ammateissa. Samalla opiskelija saa syventävää tietoa kirjoittamastaan aiheesta. Tutkielman voi tehdä esimerkiksi suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

Opiskelu Helsingin yliopistossa ei ole pelkkiä luentoja ja ryhmätöitä! Yksi parhaista puolista opiskelussa Helsingin yliopistossa on sen monimuotoinen opiskelijayhteisö. Läsnäolevana perustutkinto-opiskelijana olet automaattisesti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYYn) jäsen. Ylioppilaskunnan piirissä toimii noin 250 erilaista opiskelijajärjestöä. Niiden joukosta löydät niin aine- ja tiedekuntajärjestöt kuin osakunnat sekä laidasta laitaan erilaisia harrastejärjestöjä.

Oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestötoiminta on aktiivista ja monipuolista ja auttaa sinua verkostoitumaan jo opintojesi aikana. Järjestötoiminnasta voit saada myös opintopisteitä. Tutustu opiskelijajärjestöihin:
Pykälä ry
Codex r.f.
Justus ry/r.f.
ELSA Helsinki

Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on kansainvälinen opiskelupaikka. Sen lisäksi, että voit lähteä opiskelemaan tai tekemään työharjoittelun ulkomaille, voit kansainvälistyä kotimaassakin. Tiedekunnassa on useita kansainvälisiä tutkimusyksiköitä, joissa työskentelee kansainvälistä henkilökuntaa. Tiedekunta tarjoaa paljon englanninkielistä opetusta, josta lisätietoja löytyy vuosittain julkaistavasta englanninkielisestä opinto-oppaasta. Tiedekunnan vaihto-opiskelijoiden, ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden ja henkilökunnan joukossa olet osa kansainvälistä yhteisöä!

Kansainvälistyminen näkyy tiedekunnassamme hyvin monien oikeudenalojen opiskelussa, joten opiskellessasi pätevöidyt myös kansainvälisiin tehtäviin. Tiedekunnassa opiskellaan muun muassa eurooppaoikeutta, kansainvälistä oikeutta ja kansainvälistä yksityisoikeutta. Tarjolla on lisäksi kursseja esimerkiksi Kiinan oikeudesta ja oikeusvertailusta. Lisäksi myös muiden oikeudenalojen opetuksessa saat perustiedot oikeudenalan kansainvälisestä ulottuvuudesta. Lisäksi yliopiston kielikeskus tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet opiskella sinua kiinnostavia kieliä.

Tiedekunnan opiskelijoita rekrytoidaan joka vuosi kymmenittäin uusien opiskelijoiden tuutoreiksi eli pienryhmäohjaajiksi. Kansainvälisten opiskelijoiden tuutorina pääset myös hyödyntämään ja kehittämään kielitaitoasi, verkostoitumaan ja tutustumaan erilaisiin (opiskelu)kulttuureihin heidän kauttaan. 

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa voit osallistua myös kansainvälisiin oikeustapauskilpailuihin. Niissä sinulla on mahdollisuus

 • harjoitella oikeustapausten ratkomista tiimityönä
 • parantaa suullista ja kirjallista kielitaitoa
 • saada ammattisanastoa sekä
 • saada kansainvälisiä kontakteja niin opetushenkilökunnasta kuin muiden osallistujamaiden opiskelijoistakin.
Ver­kos­tot

Oikeustieteellisellä tiedekunnalla ja sen opetushenkilökunnalla on laajat yhteiskunnalliset verkostot niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Opiskelijana hyödyt niistä siten, että monilla kursseilla opettavat ja vierailevat käytännön työtä tekevät arvostetut juristit. Opinnot sisältävät myös Käytännön taidot -kursseja. Niitä järjestetään yhteistyössä tiedekunnan ulkopuolisten opettajien kanssa siten, että opiskelijat pääsevät oppimaan käytännön lakimiestaitoja työelämässä olevien juristien johdolla. Ulkomaiset yhteistyökumppanit näkyvät opinnoissasi erityisesti opiskelijavaihdon suhteen.

Tiedekunnalla on vireä alumnitoiminta eli aikaisempien vuosien opiskelijat pitävät yhteyttä tiedekuntaan ja sen opiskelijoihin. Tiedekunnan työharjoittelupaikoissa pääsee tutustumaan käytännön työelämään.  On myös mahdollista tehdä maisterin tutkintoon kuuluvan lopputyön yhteistyössä jonkin työnantajan kanssa.

Oikeustieteen opinnot liittyvät miltei kaikkiin yhteiskunnan ja ihmisten toimintoihin. Onkin tärkeää ymmärtää lakien lisäksi sitä ympäristöä, johon säännöt on kehitetty. Sen vuoksi opiskelijan on hyödyllistä täydentää juridisia opintojaan esimerkiksi muiden tiedekuntien tarjoamalla opetuksella. Helsingin yliopistossa on maan laajin valikoima opiskeltavia tieteenaloja.

Kaikki Suomen yliopistot ovat mukana joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa. Se antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Tiedekunnat voivat päätöksillään rajata ulkopuolisten opiskelijoiden suoritusmääriä, mutta useissa tiedekunnissa voit opiskella sinua kiinnostavia kursseja.

Helsingin yliopiston opiskelijat voivat kesällä maksutta osallistua yliopiston järjestämään avoimeen yliopisto-opetukseen. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot rekisteröidään yliopiston opiskelijarekisteriin. Avoin yliopisto tarjoaa useista opintojaksoista tiedekunnan opetusta vastaavia kursseja, jotka voidaan hyväksyä osaksi tiedekunnan tutkintoa.