Opiskele Vaasassa

Vaasan oikeustieteellinen koulutus on osa Helsingin yliopiston oikeustieteellistä tiedekuntaa. Vaasassa voit suorittaa oikeusnotaarin koulutusohjelmassa alemman oikeusnotaarin tutkinnon sekä oikeustieteen maisterin koulutusohjelmassa ylemmän oikeustieteen maisterin tutkinnon.
Hae opiskelijaksi

Syksystä 2023 alkaen oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikössä on 60 aloituspaikkaa. Samalla myös panostus kaksikieliseen tutkintoon laajenee. Vaasassa suositettavan oikeusnotaarin koulutusohjelmassa suoritettava oikeusnotaarin (ON) tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen alempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto, johon kuuluu perusopintoja, aineopintoja sekä valinnaisia opintoja. Oikeusnotaariksi valmistuneet voivat työskennellä julkishallinnossa valmistelu- ja esittelytehtävissä, yleisessä edunvalvonnassa, lakiasioiden valmistelutehtävissä, perintäasioiden hoidossa ja erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä.

 

Vaasan yksikössä panostetaan kaksikielisyyteen

Vaasan yksikössä on alusta asti panostettu kaksikielisyyteen ja opetusta järjestetään sekä suomeksi että ruotsiksi. Opetuksen kaksikielisyys toteutetaan siten, että eri kieliryhmille ei järjestetä rinnakkaista opetusta. Jokaisen oletetaan pystyvän seuraamaan opetusta ja lukemaan oppimateriaalia kummallakin kielellä.

Vaasassa on myös mahdollisuus suorittaa myös kaksikielinen tutkinto. Kaksikielistä tutkintoa opiskeleva suorittaa vähintään yhden kolmasosan minimilaajuisesta tutkinnosta (180 op) toisella kotimaisella kielellä ja saa todistukseensa maininnan tutkinnon suorittamisesta kaksikielisenä.

Vaasaan hyväksytyt suorittavat aina oikeusnotaarin tutkinnon Vaasassa, maisterin tutkinnon voi suorittaa joko Vaasassa tai Helsingissä.

Opiskelijatarinoita

Vaasan opiskelijat opiskelevat Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan oikeusnotaarin koulutusohjelman ja oikeustieteen maisteriohjelman opetussuunnitelman mukaisesti. Vaasassa opiskelu on kurssimuotoista ja edellyttää läsnäoloa Vaasassa. Pieni ryhmä mahdollistaa henkilökohtaisemman opetuksen ja erilaisten opetusmetodien hyödyntämisen.Millaista on opiskelu oikeusnotaarin koulutusohjelmassa? Tutustu opiskelijoiden kokemuksiin oikeustieteen opiskelusta.