Hae opiskelijaksi

Hae opiskelijaksi
Miksi hakea oikeusnotaarin koulutusohjelma?

Oikeusnotaarin koulutusohjelman suoritettuasi

 • Sinulla on eri oikeudenalojen keskeisten periaatteiden ja yleisten oppien hyvä tuntemus ja ymmärrät oikeusjärjestyksen kokonaisuuden ja sen sisäiset yhteydet
 • Osaat itsenäisesti hankkia ja analysoida tietoa eri oikeuslähteistä
 • Osaat tunnistaa oikeudelliset ongelmat ja ratkaista niitä oikeuslähteiden avulla sekä itsenäisesti että yhteistyössä
 • Sinulle on syntynyt käsitys oikeustieteestä tieteenalana ja sen suhteista läheisiin tieteenaloihin
 • Olet saavuttanut tieteellisen ajattelun perustaidot ja sinulla on keskeisten oikeustieteellisten tutkimusmenetelmien tuntemus
 • Sinulla on molempien kotimaisten sekä vähintään yhden vieraan kielen riittävä taito
 • Osaat sekä kirjallisen että suullisen oikeudellisen argumentoinnin perusteet ja sinulla on hyvä esiintymistaito
 • Osaat työskennellä ryhmässä ja sinulla on ammatissa tarvittavat vuorovaikutus-, neuvottelu- ja verkostoitumistaidot
 • Kykenet toimimaan monikulttuurisessa toimintaympäristössä
 • Käytät sujuvasti digitaalista teknologiaa ja osaat toimia alan digitalisoituneessa toimintaympäristössä
 • Sinulla on käsitys oikeuden asiantuntijan roolista ja vastuusta yhteiskunnassa ja kyky toimia ammattietiikan perusteet tuntien
 • Tunnistat oman ammattiosaamisesi tason ja sinulla on kyky kehittää osaamistasi edelleen
 • Sinulla on juristin ammatissa tarvittava kyky suunnitella omaa toimintaa sekä organisoida ammatillista yhteistyötä