Opiskelijatarinoita
Millaista on opiskelu oikeusnotaarin koulutusohjelmassa? Tutustu opiskelijan kokemuksiin oikeustieteen opiskelusta.
Siina Mannerjoki

Kuka olet ja mitä opis­ke­let?

Olen Siina, toisen vuoden oikeustieteen opiskelija. Olen alun perin kotoisin Nurmijärveltä, ja nyt asun Helsingissä.

Mikä sai si­nut ha­ke­maan juu­ri täl­le alal­le?

Kiinnostuin oikeustieteestä lukion toisena vuonna, ja siitä lähtien keskityin opiskelemaan aineita, jotka kannattaa kirjoittaa oikista ajatellen. Tsemppasin paljon kirjoituksiin, mutta pääsin lopulta pääsykokeella sisään. Kiinnostuin erityisesti juristien monipuolisista työmahdollisuuksista. Halusin opiskella alaa, jolla on valmistuttua valinnanvaraa ja ovia avoinna. Olin myös kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja vaikuttamisesta.

Mikä on ol­lut pa­ras­ta opin­nois­sa­si?

Parasta on ollut uusien asioiden oppiminen ja erityisesti elämän eri osa-alueiden lainsäädännön ymmärtäminen. Olen myös tykännyt, että voin rakentaa juuri oman näköiset opinnot, eikä kaikkia kursseja tarvitse käydä muiden kanssa samanaikaisesti. Välillä olen voinut opiskella pelkkiä kieliä ja toisinaan taas vain oikiksen opintoja

Ni­meä joku eri­tyi­sen mu­ka­va, haas­ta­va tai mie­leen­pai­nu­va kurs­si.

Henkilökohtaisesti haastavin kurssi oli EU-oikeus, vaikka aihe kiinnostaakin paljon ja koin oppivani kurssilla ihan hyvin. Mukavia kursseja ovat olleet esimerkiksi esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus sekä markkinaoikeus.

Mil­lais­ta etä­opis­ke­lu on ol­lut?

Oikiksessa on todella vähän läsnäoloa ja lähiopetusta verrattuna muihin aloihin, joten muutos ei ollut niin suuri. Tilanne on vaatinut kuitenkin suunnittelua sekä käytännön järjestelyjä, koska asun mieheni kanssa, ja meillä molemmilla on töitä ja opintoja. Etäopiskelu on ollut aika yksinäistä ja puuduttavaa, mutta opiskelukavereihin ja perheeseen yhteyttä pitämällä jaksaa paremmin, kunhan muistaa järjestää myös vapaa-aikaa.

 

Hankalaa on ollut, että opinnot seuraavat kotona joka paikkaan, kun opiskelupaikka on myös ruokailutila ja olohuone. Näin on vaikeampi vetää rajaa opiskelulle ja vapaa-ajalle. Toisaalta on ollut kiva lounastaa kotona miehen kanssa miltei päivittäin, eikä kampukselle kulkemiseen kulu aikaa.

Aja­tuk­se­si työl­lis­ty­mi­ses­tä?

Koen, että minulla on hyvät mahdollisuudet työllistyä mihin tahansa tehtäviin, oli se sitten julkiselle tai yksityiselle. Oikiksesta valmistuvien työllistymisprosentti on korkea, joten en ota sen suhteen kovia paineita. Haluan kokeilla eri juttuja löytääkseni oman paikkani.

Jat­koit­ko jo­tain omaa har­ras­tus­ta­si tai sait­ko yliopisto-opin­to­jen tai opis­ke­lu­ka­ve­rei­den myö­tä uusia har­ras­tuk­sia?

Jatkoin ensimmäisen vuoden koripallon pelaamista vanhassa joukkueessani, mutta nyt toisena vuonna en enää töiden ja opintojen ohella ole ehtinyt sitoutua siihen. Sen sijaan olen käynyt kuntosalilla, lenkkeillyt ja satunnaisesti käynyt heittelemässä palloa. Mikäli kiireet jossain kohtaa hellittävät, niin menen mielelläni esimerkiksi pelaamaan koripalloa tai jalkapalloa ainejärjestön kautta.

Mil­lais­ta on asua Hel­sin­gis­sä?

Asuin ensimmäisen opiskeluvuoden vielä Vantaalla, ja viime kesänä muutin Helsinkiin. Tykkään kovasti Helsingistä opiskelukaupunkina. Täällä on hyvät mahdollisuudet urheiluun ja vapaa-ajan viettoon. Olen ollut tosi tyytyväinen asumisjärjestelyyni, ja myös moni opiskelukaveri on saanut opiskelija-asunnon ihan keskustastakin.

Min­kä myy­tin yliopisto-opis­ke­lus­ta ha­luai­sit mur­taa?

Varmaan sen, että täällä yliopistossa täytyisi olla jokin yli-ihminen. Täällä opiskelee ihan tavallisia ihmisiä ja meitä on joka lähtöön.

Vink­ki­si ha­kuun tai pää­sy­ko­kei­siin val­mis­tau­tu­val­le?

Tee itsellesi hyvä mutta inhimillinen suunnitelma, miten aiot valmistautua ja noudata sitä. Lue ajoissa ohjeet, mitä hakemisprosessissa vaaditaan ja toimi sen mukaan. Ylioppilaskirjoituksiin lukeminen on hyvää harjoitusta oikikseen, koska täälläkin on paljon itsenäistä lukemista ja asioiden opettelua. Tärkeintä on, että luotat itseesi ja omaan tapaasi oppia. Älä katso liikaa muista mallia, sillä jokaisella on oma tapansa omaksua uutta tietoa ja muistaa lukemansa. Muistaa myös järjestää vapaa-aikaa, nähdä kavereita, urheilla, syödä hyvin ja nukkua.