Tutkimus

Korkeatasoinen, ajankohtainen ja laaja-alainen oikeustieteellinen tutkimus luo erinomaisen perustan oikeusnotaarin koulutusohjelman opetukselle.

Tutkimusta tehdään:

  • perinteisillä oikeudenaloilla, kuten siviilioikeus, rikosoikeus, prosessioikeus, kansainvälinen oikeus ja hallinto-oikeus sekä
  • temaattisesti, esimerkiksi globalisaation, digitalisaation ja kestävän kehityksen kysymyksissä.

Tiedekunnan tutkijat ovat kansainvälisesti tunnettuja teoreettisesta, kriittisestä ja historiallisesta lähestymisestään oikeuteen.

Nykyiset oikeustieteellisen tiedekunnan tutkimuksen painoalat ovat:

  • Rajat ylittävä ja globalisoituva oikeus
  • Kansallinen oikeusjärjestys sekä sen pohjoismaiset piirteet ja eurooppalaiset yhteydet
  • Oikeus, digitalisaatio ja teknologia
  • Oikeus ja kestävyys
  • Oikeus, turvallisuus, hyvinvointi ja yksityisyys
  • Markkinoiden ja yritystoiminnan oikeudellinen perusta ja sääntely

Tiedekunnassa tai sen yhteydessä toimii useita tutkimusyksikköjä ja -projekteja, kuten Erik Castren Instituutti (ECI, englanninkielinen sivusto)China Law Center ja Legal Tech Lab.