Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta, pääsyvaatimuksista tai hakemuksen liitteistä, ota yhteyttä hakuneuvontaan.

Tiedekunnan verkkosivulla on lisää yhteystietoja, mm. opintoasioihin ja opiskelijapalveluihin.

Tiedekunnan verkkosivulle

Tietoja opetushenkilökunnasta, tutkimusaiheista, julkaisuista ja tutkimusryhmistä löydät tiedekunnan verkkosivulta tutkimus.

Tiedekunnan verkkosivu: Tutustu meihin, mm. opintoasiat ja opiskelijapalvelut

Ohjelman johtaja