Ura ja työelämä

Molekyylibiotieteellinen koulutus antaa valmiudet moniin mielenkiintoisiin asiantuntijatehtäviin yliopistoissa, yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa.
Urapalvelut

Opinnot ovat osa uraasi. Helsingin yliopistossa urasuunnittelu kuuluu kaikkiin tutkintoihin. Urapalvelut tukee yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa kasvuasi asiantuntijaksi osana opintojasi ja erillisin palveluin.

Urapalvelut on tukenasi aina ensimmäisestä opintovuodestasi lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen.

Urapalvelut

  • tarjoaa uraohjausta ja työnhaun neuvontaa
  • järjestää infoja, työpajoja ja työelämätapahtumia
  • välittää opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja
  • jakaa yliopiston tuen harjoitteluun ja
  • fasilitoi ryhmämentorointiohjelmia.

Tutustu urapalvelujen koko tarjontaan Opiskelijan ohjeissa:

Alumnitarina: mo­le­kyy­li­ge­nee­tik­ko Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin Ve­ri­pal­ve­lus­sa

Molekyyligeneetikko Satu Koskela kertoo pitäneensä itseään epäkaupallisena ihmisenä. Suomen Punaisen Ristin Veripalvelussa laboratorioasiantuntijana työskentelevä Satu on sittemmin kuitenkin löytänyt itsestään uuden puolen, kaupallinen ajattelu on kivaa! Kaupallisuus tarkoittaa Veripalvelussa esimerkiksi kustannustehokkuutta: luovutettua verta on pystyttävä testaamaan menetelmillä jotka ovat tarpeeksi luotettavia - ja siksi tehokkaita. Lisäksi laboratorioasiantuntijan on työssään huomioitava asiakkaat: lääkärit, potilaat ja sairaalat. "Työni parhaita puolia ovat ongelmanratkaisun haasteet, vapaus ja työstä saatu palaute. Teen töitä tutkijana palveluammatissa", Satu kertoo.

Maisteriopintomahdollisuudet

Molekyylibiotieteiden koulutusohjelma on kandidaattivaiheessa Viikin kampuksen laaja-alainen koulutusohjelma. Kandidaatin tutkinnon suoritat bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa.

Sen jälkeen voit jatkaa opintojasi maisterivaiheeseen oman kiinnostuksesi mukaisesti ilmoittautumalla yhteen molekyylibiotieteiden kandiohjelman yhdestätoista optiomaisteriohjelmista. 

Lisäksi voit hakea erillisen talvihaun kautta englanninkieliseen Translational Medicine –maisteriohjelmaan (lääketieteellinen tdk) ilman täydentävien opintojen suorittamista.

Voit myös halutessasi hakea erillisen haun kautta jonkun muun lähiaineen maisteriohjelmaan Suomessa tai ulkomailla.

Sijoittuminen työelämään

Yleensä kaikki kandidaatin tutkinnon suorittaneet jatkavat maisteriopintoihin. Tarkempia urapolkuja maisteriksi valmistumisen jälkeen löydät muun muassa niiden yhdentoista optiomaisteriohjelman kuvauksista, joihin voit jatkaa molekyylibiotieteiden kandiohjelmasta.

Lisätietoa työelämään sijoittumisesta muun muassa:

Kaksikielinen tutkinto

Ohjelman tarjoamalla vaihtoehdolla suorittaa kaksikielisen tutkinnon (KaTu/TvEx) sinulle tarjotaan ainutlaatuinen osaaminen ja mahdollisuus erottautua työmarkkinoilla oman alasi kielitaitoisena asiantuntijana. TvExillä osoitat oman tieteenalasi hallintaa suomeksi ja ruotsiksi. Kielitaitoisista asiantuntijoista on suuri kysyntä. Opiskelemalla eri kielillä parannat uramahdollisuuksiasi sekä Suomessa että ulkomailla. TvEx-opiskelijana opiskelet sekä suomen- että ruotsinkielisissä ympäristöissä ja sinulla on hyvät mahdollisuudet verkostoitua yli kielirajojen jo opintojen aikana. TvExin suorittaminen on vapaaehtoista ja voit tutustua ja ilmoittautua siihen aloitettuasi opinnot.

Helsingin yliopiston alumnit

Kaikki Helsingin yliopiston entiset tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat alumnejamme. Helsingin yliopiston alumneja on maailmanlaajuisesti lähes 200 000, ja jo yli 30 000 henkilöä on osa alumnitoimintaamme.