Tutkimus
Keskeisiä matematiikan tutkimusaloja Helsingin yliopistossa ovat muun muassa


geometrinen ja harmoninen analyysi
matemaattinen fysiikka
matemaattinen biologia
inversio-ongelmat
matemaattinen logiikka ja
stokastiikka.