Opiskelijatarinoita
Millaista on opiskella maantieteen kandiohjelmassa? Tutustu opiskelijan kokemuksiin maantieteen opiskelusta.
Kirsi Ylinen

Kuka olet ja mitä opis­ke­let?

Olen Kirsi, kolmannen vuoden maantieteen opiskelija.

Mikä sai si­nut ha­ke­maan juu­ri täl­le alal­le?

Kiinnostuin maantieteestä välivuosien aikana, kun selailin Opintopolkua. En ollut lukiossa opiskellut kuin pakolliset maantieteen kurssit. Perehdyin tieteenalaan syvemmin, ja kaupunkisuunnittelu herätti ensin kiinnostukseni. Lopulta pääsykokeisiin valmistautuessa innostuin vain enemmän ja enemmän.

Mikä on ol­lut pa­ras­ta opin­nois­sa­si?

Vapaavalintaisuus: olen saanut koota juuri oman kiinnostukseni mukaan opintoihin esimerkiksi ohjelmointia, ympäristötieteitä, kaupunkisuunnittelua ja geoinformatiikkaa. On sellainen olo, että pääsen kouluttautumaan niiden asioiden parissa, mistä innostun.

Ni­meä joku eri­tyi­sen mu­ka­va, haas­ta­va tai mie­leen­pai­nu­va kurs­si.

Maantieteen kenttäkurssilla tutustuttiin paremmin kurssikavereihin ja maantieteen eri osa-alueisiin, jolloin omat kiinnostukset vahvistuivat. Pääsimme tekemään kenttätöitä ja oppimaan paljon uutta.

Mil­lais­ta etä­opis­ke­lu on ol­lut?

Etäopiskelu on ollut ihan ok. Käymme kaveriporukalla myös opiskelemassa yhdessä, jolloin saa huomattavasti enemmän aikaan kuin yksin kotona.

Aja­tuk­se­si työl­lis­ty­mi­ses­tä?

Vaihtoehtoja on monia, mutta itseäni kiinnostaa erityisesti työ kestävän kaupunkisuunnittelun parissa sekä miten luonnonsuojelukysymykset huomioidaan suunnittelun eri tasoilla.

Jat­koit­ko jo­tain omaa har­ras­tus­ta­si tai sait­ko yliopisto-opin­to­jen tai opis­ke­lu­ka­ve­rei­den myö­tä uusia har­ras­tuk­sia?

Olin välivuosien ja lukion aikana paljon mukana järjestöissä, esimerkiksi Suomen Lukiolaisten Liitossa ja partiossa. Järjestöhommissa olen jatkanut myös yliopistossa. Tykkään järjestää esimerkiksi erilaisia tapahtumia ja retkiä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa!

Mil­lais­ta on asua Hel­sin­gis­sä?

Muutin Helsinkiin Etelä-Pohjanmaalta jo heti lukion päätyttyä. Yliopiston myötä sain kuitenkin hurjasti uusia kavereita, ja olen kotiutunut entistä paremmin. Helsingissä on kivaa, että palvelut ovat lähellä (ja niitä on paljon) sekä toimiva julkinen liikenne.

Min­kä myy­tin yliopisto-opis­ke­lus­ta ha­luai­sit mur­taa?

Yliopisto on pelkkää lukemista. Sitäkin on, mutta ainakin meillä tehdään paljon ryhmätöitä ja harjoituksia, on kenttäopintoja ja muuta. Tosi käytännönläheistä ja mielekästä.

Vink­ki­si ha­kuun tai pää­sy­ko­kei­siin val­mis­tau­tu­val­le.

Kannattaa seurailla esimerkiksi Helsingin Sanomista aktiivisesti ajankohtaisia uutisia, etsiä niihin liittyen lisätietoa sekä kirjata esiintyviä käsitteitä ylös. Eikä kannata lannistua, jos ensimmäisellä (tai toisella) kerralla ei nappaa! Pieni tauko lukion ja yliopiston välissä vain kasvattaa motivaatiota opiskella.