Ura ja työelämä

Maantieteen kandiohjelman tuottamat tiedot ja taidot tukevat valmistuneiden sijoittumista erilaisiin asiantuntijatehtäviin.
Uramahdollisuudet

Maantieteen oppiaineesta valmistuneet opiskelijamme ovat työllistyneet erittäin hyvin, esimerkiksi:

 • julkiseen hallintoon
 • yrityksiin ja kansalaisjärjestöihin
 • kustannusalalle
 • suunnittelu- ja konsulttitoimistoihin
 • kartografian ja geoinformatiikan tehtäviin
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin
 • matkailu-, tiedotus- ja markkinointialalle sekä
 • kehitysmaatehtäviin.

Maantieteen aineenopettajan kelpoisuuden saa vasta ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteriohjelma) suorittamisen yhteydessä. Opetettavien aineiden opintojen pitää kuitenkin sisältyä pääosin jo kandiohjelmaan eli alempaan korkeakoulututkintoon. Lue lisää opetettavan aineen opinnoista Opiskelu-palvelusta.

Nykyiset opiskelijamme tutustuvat maantieteilijöiden työpaikkoihin tekemällä osana työelämäkurssia alumni- ja organisaatiohaastatteluja. Haastattelut ja tietoja opintojen aikana tehdyistä harjoitteluista on koottu työelämän tietopankkiin. Se on avoin kaikille maantieteen koulutusohjelman opiskelijoille.

Maantieteilijöiden työnkuvaa voit tutkia myös yliopistojen uraseurantakyselyihin perustuvalta Töissä.fi-sivustolta. Siellä vastaajina on myös muualta kuin Helsingistä valmistuneita maantieteilijöitä.

Koen että työni vastaa koulutustani ja koulutuksen aikaiset valintani ovat johdattaneet minut tällaisten asioiden pariin. Koen tekeväni unelmatyötä ja samalla haluan kehittyä ja hankkia työtä tukevaa osaamista lisää.
Maantiede työelämässä
Urapalvelut

Opinnot ovat osa uraasi. Helsingin yliopistossa urasuunnittelu kuuluu kaikkiin tutkintoihin. Urapalvelut tukee yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa kasvuasi asiantuntijaksi osana opintojasi ja erillisin palveluin.

Urapalvelut on tukenasi aina ensimmäisestä opintovuodestasi lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen.

Urapalvelut

 • tarjoaa uraohjausta ja työnhaun neuvontaa
 • järjestää infoja, työpajoja ja työelämätapahtumia
 • välittää opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja
 • jakaa yliopiston tuen harjoitteluun ja
 • fasilitoi ryhmämentorointiohjelmia.

Tutustu urapalvelujen koko tarjontaan Opiskelijan ohjeissa, teemoissa Työ ja ura sekä Harjoittelu.

Maisteriopintomahdollisuudet

Saadessasi suoritusoikeuden alempaan korkeakoulututkintoon saat automaattisesti oikeuden suorittaa myös filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Kanditutkinnon suoritettuasi voit jatkaa maisterivaiheen opintoihin yhdessä tai useammassa vaihtoehtoisessa maisteriohjelmassa.

Mahdollisia maisteriohjelmia maantieteen kanditutkinnon jälkeen Helsingin yliopistossa ovat esimerkiksi:

Kandiohjelman opinnot vaikuttavat maisteriohjelmaan hakeutumiseen, sillä osa maisteriohjelmista määrittelee, että tiettyjen opintojen tulee olla suoritettuna kanditutkinnossa. Osaan maisteriohjelmista on erillinen haku.

Maantieteestä valmistuneet

Meiltä valmistuneiden alumnien kommentteja:

 • "Laaja-alaisesta maailmankuvasta, tiedonhaun osaamisesta sekä nopeasta tiedon omaksumiskyvystä on etua päivittäin. Kerron aina ylpeästi olevani koulutukseltani maantieteilijä!"
 • "Maantiede antaa hyvän pohjan nykyisen työelämän vaatimuksiin. Viestintätaidot ja visuaalinen esittäminen samoin generalistin ote ovat vahvoja avuja."
 • "Oikeastaan maantieteen opintojen myötä kehittynyt tutkiva ja utelias ote asioihin, laajojen asiakokonaisuuksien hallinta ja alueellinen hahmottaminen ovat kantaneet läpi työuran. Maantieteilijä voi päätyä tekemään ihan mitä vaan. Se on omasta mielenkiinnosta ja heittäytymisen halusta kiinni."
 • "Maantiede opettaa hahmottamaan ja jäsentelemään laajoja kokonaisuuksia ja etsimään prosesseja, jotka vaikuttavat muutokseen sekä kuvaamaan näitä ymmärrettävässä muodossa."
 • "Paikkatieto-opinnot jatkuvassa "hyötykäytössä". Maantieteen antama ymmärrys yhteiskunnan ja maankäytön ilmiöiden ymmärtämiseen tärkeässä roolissa."
 • "Koen että työni vastaa koulutustani ja koulutuksen aikaiset valintani ovat johdattaneet minut tällaisten asioiden pariin. Koen tekeväni unelmatyötä ja samalla haluan kehittyä ja hankkia työtä tukevaa osaamista lisää."

Pidämme yhteyttä meiltä valmistuneisiin opiskelijoihin omassa Facebook-ryhmässä "Helsingin yliopiston maantieteen alumnit".

Helsingin yliopistosta valmistuneet maantieteilijät työskentelevät mitä moninaisimmissa työtehtävissä. Tähän listaukseen tietoja on koottu maantieteen työelämäkurssilla vuosien varrella tehdyistä alumnihaastatteluista sekä alumnikyselystä 2016. Lista ei suinkaan ole kattava, monia muitakin nimikkeitä löytyy. Listalla ei myöskään ole mainittu moneen kertaan samaa työtehtävää, vaikka esimerkiksi konsultteja löytyy lukuisista yrityksistä. 

 • kaavoittaja yleiskaavatasolla
 • konsultti
 • yritysvalmentaja
 • täydennyskoulutuksen suunnittelija
 • viestintää kehitysyhteistyöjärjestössä
 • yrittäjä
 • matkailualan opettaja
 • lukion aineenopettaja, maantiede ja biologia
 • ympäristöopin opettaja
 • maantieteen ja terveystiedon opettaja
 • johtotehtävät julkishallinnossa
 • kustantamossa oppikirjojen toimittaja
 • tutkija
 • projektipäällikkö
 • suunnittelija kansainvälisissä projekteissa
 • suunnittelija aluesuunnittelussa
 • viestintää
 • strategista suunnittelua
 • projekti- ja tiimijohtaja
 • paikkatieto-osaaja
 • freelancer
 • geoinformatiikka
 • logistiikan ala
 • tutkimushankkeiden johto
 • ympäristönsuojelun ja metsävarojen kestävän käytön asiantuntija kehitysyhteistyöjärjestössä
 • kaupunkisuunnittelu
 • opinto-ohjaaja
 • maankäytön tehtävät
 • asumiseen liittyvät asiantuntijatehtävät
 • ammattiliiton asiantuntija
 • kehittämis- ja hallintotehtävät
 • meriluonnon tutkimus
 • tutkimusavustaja
 • post doc-tutkija
 • seutukaavasuunnittelija
 • kartoitustyö
 • toimitusjohtaja
 • verkkotuottaja
 • viestintäpäällikkö
 • koordinaattori
 • yliaktuaari
 • toimialajohtaja
 • paikkatietosuunnittelija
 • pelastusjohtaja
 • professori
 • ulkoasiainsihteeri
 • myyntijohtaja
 • järjestöavustaja
 • ulkoasiainsihteeri
 • kouluttaja
 • pääsihteeri
 • tohtorikoulutettava
 • toimittaja
 • tuotepäällikkö
 • lähetystösihteeri
 • sisällöntuottaja
 • tiedeasiantuntija
 • yrittäjyyskoordinaattori
 • suunnitteluasiantuntija
 • erityisasumisen asiantuntija
 • luontotoimittaja ja kirjailija
 • gis-operaattori
 • liikennesuunnittelija
 • aluepäällikkö
 • tiedottaja
 • kehityspoliittinen asiantuntija
 • suunnitteluavustaja
 • luonnonsuojelujohtaja
 • kaavoittaja
 • kehityspäällikkö
 • YK-avustaja
 • näyttelykoordinaattori
 • erityisasiantuntija
 • asuntoneuvoja
 • diplomaatti
Helsingin yliopiston alumnit

Kaikki Helsingin yliopiston entiset tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat alumnejamme. Helsingin yliopiston alumneja on maailmanlaajuisesti lähes 200 000, ja jo yli 30 000 henkilöä on osa alumnitoimintaamme.

Lue lisää Helsingin yliopiston alumneista ja heidän toiminnastaan.

Etsi Helsingin yliopiston alumneja Linkedinistä.

Opi lisää Helsingin yliopiston alumniyhdistyksestä.