Tutustu ohjelman opetus- ja tutkimushenkilökuntaan

Alla pääset tutustumaan ohjelman opetuksessa ja suunnittelussa mukana oleviin henkilöihin ja heidän tutkimukseensa. Tarkkoja tietoja opettajien tutkimusaiheista, julkaisuista ja tutkimusryhmistä löydät henkilölinkeistä.

Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta, pääsyvaatimuksista tai hakemuksen liitteistä, ota yhteyttä hakuneuvontaan.

Ohjelman johtaja

Maantieteen koulutusohjelmien johtaja johtaa maantieteen kandi- ja maisteriohjelmaa. 

Hän vastaa yhdessä johtoryhmän kanssa opetussuunnitelman suunnittelusta ja toteutumisesta sekä opiskelijoiden ja opettajien kuulemisesta osana maantieteen kehittämistä. 

Koulutussuunnittelija

Koulutussuunnittelija auttaa opintoihin liittyvissä asioissa sekä vastaa maantieteen koulutusohjelmien opetuksen hallintoon liittyviin kysymyksiin.

Professorit ja apulaisprofessorit

Professorit vastaavat oman tieteenalansa opetuksen ja tutkimuksen kehittämisestä. Professorit opettavat pääsääntöisesti maisteriohjelmassa ja vastaavat maisterintutkielmien ohjauksesta.

Yliopistonlehtorit ja yliopisto-opettajat

Yliopistonlehtorit ja yliopisto-opettajat opettavat pääsääntöisesti kandiohjelmassa. Lehtorit voivat myös ohjata maisterintutkielmia.

 

Emeritukset

Osa eläkkeelle jääneistä professoreista eli emerituksista osallistuu opetukseen.