Tutustu ohjelman opetus- ja tutkimushenkilökuntaan
Alla pääset tutustumaan ohjelman opetuksessa ja suunnittelussa mukana oleviin henkilöihin ja heidän tutkimukseensa. Tarkkoja tietoja opettajien tutkimusaiheista, julkaisuista ja tutkimusryhmistä löydät henkilölinkeistä.

Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta, pääsyvaatimuksista tai hakemuksen liitteistä, ota yhteyttä hakuneuvontaan.

Ohjelman johtaja

Maantieteen koulutusohjelmien johtaja johtaa maantieteen kandi- ja maisteriohjelmaa. 

Hän vastaa yhdessä johtoryhmän kanssa opetussuunnitelman suunnittelusta ja toteutumisesta sekä opiskelijoiden ja opettajien kuulemisesta osana maantieteen kehittämistä. 

Koulutussuunnittelija

Koulutussuunnittelija auttaa opintoihin liittyvissä asioissa sekä vastaa maantieteen koulutusohjelmien opetuksen hallintoon liittyviin kysymyksiin.

Professorit ja apulaisprofessorit

Professorit vastaavat oman tieteenalansa opetuksen ja tutkimuksen kehittämisestä. Professorit opettavat pääsääntöisesti maisteriohjelmassa ja vastaavat maisterintutkielmien ohjauksesta.

Venla Bernelius on tutkimusvapaalla syyslukukauden 2021. 

Sami Moisio on tutkimusvapaalla kevätlukukauden 2022. 

Yliopistonlehtorit ja yliopisto-opettajat

Yliopistonlehtorit ja yliopisto-opettajat opettavat pääsääntöisesti kandiohjelmassa. Lehtorit voivat myös ohjata maisterintutkielmia.

Teemu Kemppainen on hoitovapaalla lukuvuoden 2021-2022 ja sijaisena toimii Aleksi Karhula. 

Muu opetushenkilökunta lukuvuonna 2021-2022

Yliopistossa toimivat tutkijat osallistuvat opetukseen tutkimuksen ohella. Tässä on esitetty ne tutkijat, joilla on vastuullaan oma kurssi kuluvan lukuvuoden aikana. Lisäksi opetukseen osallistuu lukuisa joukko muita tutkijoita, tohtorikoulutettavia sekä opiskelijoita tuntiopettajina. 

 

Emeritukset

Osa eläkkeelle jääneistä professoreista eli emerituksista osallistuu opetukseen.