Tutkimus

Elintarviketieteiden osaston tutkimus on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettua ja monitieteistä.

Vastaamme ruokajärjestelmän kestävyyden haasteisiin tutkimalla ja kehittämällä elintarvikkeiden raaka-aineita ja valmistusmenetelmiä entistä terveellisempään ja ympäristöystävällisempään ruokavalioon siirryttäessä. Tutkitulle tiedolle ruoasta, ruokavalioista, niiden terveysvaikutuksista ja kuluttajaryhmien erityistarpeista on muuttuvassa yhteiskunnassamme aiempaa suurempi tarve.

Meillä on vahva osaaminen tutkittaessa eri väestöryhmien, erityisesti lasten ja nuorten, ravitsemusta ja ravinnon merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä.

Tutkimme laajasti erilaisten biologisten materiaalien, mukaan lukien sivuvirtojen ominaisuuksia elintarvikkeiden ainesosina, elintarvikkeina ja pakkausmateriaaleina.

Lisätietoa elintarvketieteiden tutkimuksesta ja tutkimushankkeista osaston verkkosivuilta.