Vaikuta opiskelijana Kielikeskuksen toimintaan

Opetuksen kehittämisryhmän opiskelijajäsenet

Kielikeskuksen opetuksen kehittämisryhmässä (OK-ryhmä) on sekä henkilöstö- että opiskelijajäseniä. Työryhmä edistää ja tukee Kielikeskuksen opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Se suunnittelee ja järjestää Kielikeskuksen pedagogisia koulutustilaisuuksia ja seminaareja.

Työryhmässä keskustellaan ajankohtaisista Kielikeskuksen ja Helsingin yliopiston opetukseen ja erityisesti kieliopintoihin liittyvistä aiheista. Tähän tarvitaan myös opiskelijan ääntä. Neuvoston jäsenet toimivat myös yhteyshenkilöinä oman tiedekuntansa opiskelijoiden ja Kielikeskuksen välillä sekä osallistuvat tiedekuntansa ja Kielikeskuksen yhteisiin neuvotteluihin.

Opiskelijajäsenet, kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä, valitaan määräajaksi. Kehittämisryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukukausien aikana. Jäsenet tuovat esiin opiskelijoiden tarpeita, mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia kieliopinnoista ja niiden järjestämisestä. Opiskelijat voivat osallistua Kielikeskuksen pedagogisten koulutustilaisuuksien ja seminaarien suunnitteluun yhdessä henkilökunnan kanssa. Opiskelijat voivat myös itse osallistua järjestettäviin tilaisuuksiin.

Opiskelijalle toiminta OK-ryhmässä antaa yleisiä työelämävalmiuksia, kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiuksia arviointi- ja kehittämistoimintaan. Toiminnasta voi saada opintopisteitä (1-3 op) tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta tiedottaa käynnissä olevista hauista osoitteessa https://www.halloped.fi. Kielikeskuksen opetuksen kehittämisryhmään haetaan opiskelijaedustajia kalenterivuoden lopussa.

Harjoittelu tai opinnäytetyö

Kielikeskus tarjoaa mahdollisuuksien mukaan korkeakoulu- ja opetusharjoittelupaikkoja kiinnostuneille opiskelijoille. Jokaisesta harjoittelusta sovitaan erikseen. Mikäli teet opinnäytetyötä aiheesta, joka liittyy Kielikeskuksen tehtävään ja kehittää laitoksen toimintaa, Kielikeskus voi resurssiensa mukaan tukea projektia myös taloudellisesti.

Mikäli olet kiinnostunut harjoittelusta tai opinnäytetyön tekemisestä Kielikeskuksessa, ota yhteyttä kehittämispäällikkö Sinikka Karjalaiseen.