Yhteystiedot

Kielikeskus palvelee opiskelijoita, yhteistyökumppaneita ja mediaa.

Ota yhteyttä meihin, jos sinulla on kysyttävää toiminnastamme, tutkimuksesta tai opetuksesta. Löydät yhteystietomme myös kielikeskuksen puhelinluettelosta sekä Helsingin yliopiston yleisistä yhteystiedoista.

Opis­ke­li­ja­neu­von­ta

Kie­li­pal­ve­lut

Kie­liyk­si­köi­den esi­henkilöt:

Englanti

Espanja

Italia

Japani

Kiina

Ranska

Ruotsi

Saksa

Venäjä

Äidinkieli (kirjoitus- ja puheviestintä) ja finska

Muut kielet (arabia, korea, portugali, tanska, viro)