Pedagoginen tuki ja kehittäminen

Kielikeskuksen opetus on tutkimuspohjaista, opiskelijalähtöistä ja nykyaikaisiin opetusmenetelmiin perustuvaa. Laadukkaan ja opiskelijoiden asiantuntijuutta kartuttavan oppimisen varmistamiseksi opetusta kehitetään jatkuvasti. Kielikeskuksessa opetuksen kehittämisestä vastaavat opetuksen kehittämisryhmä sekä opetuksen ja oppimisen tuki -yksikkö.

Opetuksen kehittämisryhmä

Kielikeskuksessa toimii opetuksen kehittämisryhmä (OK-ryhmä). Työryhmässä keskustellaan ajankohtaisista Kielikeskuksen ja Helsingin yliopiston opetukseen ja erityisesti kieliopintoihin liittyvistä aiheista. OK-ryhmä edistää ja tukee Kielikeskuksen opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Ryhmä tekee aloitteita ja päätösehdotuksia yhteisistä opetuksen kehittämiseen liittyvistä asioista sekä suunnittelee ja järjestää Kielikeskuksen pedagogisia koulutustilaisuuksia ja seminaareja. Ryhmässä on sekä henkilöstö- että opiskelijajäseniä. Henkilöstöjäsenet edustavat kutakin Kielikeskuksen yksikköä. Ryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. OK-ryhmän toimikausi on kolme vuotta.

Ryhmään voidaan kutsua myös asiantuntijajäseniä ja sen alaisuuteen voidaan perustaa tehtäväkohtaisia työryhmiä.

Opetuksen ja oppimisen tuki

Opetuksen ja oppimisen tuki -yksikkö (OOTU) vastaa Kielikeskuksen opetuksen strategiapohjaisesta kehittämisestä, opetussuunnitelma- ja laatutyön koordinoimisesta, opettajien digitaalisen osaamisen lisäämisestä, oppimisympäristöjen monimuotoistamisesta, kansainvälisyyden tukemisesta ja sisäisten koulutusten järjestämisestä.

Yksikössä työskentelee kehittämispäällikkö ja kaksi asiantuntijaa.

Sisäinen koulutus

Kielikeskuksessa järjestetään opetuksen kehittämiseen liittyviä seminaareja ja kehittämispäiviä säännöllisesti. Säännöllisiä seminaareja järjestetään kuukausittain 1-2, joista osa on Tutkimusseminaareja ja osa HILC-seminaareja (University of Helsinki In-Service Training for Language Centre Teachers). Seminaarit ovat avoimia Kielikeskuksen koko henkilöstölle.

Lisäksi järjestetään henkilöstölle suunnattuja työpajoja ja muuta räätälöityä tilauskoulutusta. Kielikeskuksen henkilökunnalla on mahdollisuus myös osallistua yliopiston järjestämään yliopistopedagogiikan ja muuhun koulutukseen sekä kotimaisiin ja kansainvälisiin konferensseihin ja seminaareihin.