Tietoa meistä

Helsingin yliopiston kielikeskus perustettiin vuonna 1977 järjestämään kaikkien tiedekuntien tutkintoihin kuuluva kieltenopetus.

Opetusta annetaan kaikilla yliopiston neljällä kampuksella, mutta päätoimipiste on keskustakampuksella. Kielikeskus käsittää kahdeksan kieliyksikköä, Opetuksen ja oppimisen tuki -yksikön ja Kielipalvelut-yksikön. Kielikeskuksessa työskentelee noin 150 työntekijää, joista päätoimisia opettajia on 65 ja muuta henkilökuntaa 21. Lisäksi Kielikeskuksen työtehtäviä hoitavat yliopistopalveluihin kuuluvat henkilöstön edustajat.

Organisaatiokaavio

Kielikeskus on Helsingin yliopiston erillinen laitos. Sen tehtävänä on antaa Helsingin yliopiston tiedekuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoiden kieli- ja viestintäopetusta, tehdä alaan liittyvää tutkimusta, kehittää kielenopetusta, oppimateriaaleja ja monipuolisia oppimismuotoja sekä tarjota kielikoulutus-, käännös- ja kielentarkistuspalveluja.

Kielikeskuksella on rehtorin asettama johtokunta, jonka toimikausi on neljä vuotta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksän (9) jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Johtokunta kehittää puheenjohtajansa johdolla ja yhteistyössä laitoksen johtajan kanssa laitoksen toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja laitoksen toimeenpanosuunnitelman mukaisesti.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

 • käsitellä laitoksen toimeenpanosuunnitelma ja siihen sisältyvä henkilöstösuunnitelma ja budjetti
 • ratkaista ne asiat, jotka johtaja on niiden tärkeyden tai laajakantoisuuden vuoksi saattanut johtokunnan käsiteltäväksi.

Laitoksen toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä vastaa Kielikeskuksen johtaja. Organisaatio on jakautunut kieli- ja kehitysyksiköihin, joista kullakin on oma yksikkökohtainen esihenkilö.

Työ- ja kehittämisryhmät

Kielikeskuksessa toimii eri työ- ja kehittämisryhmiä, joiden jäseniä ovat Kielikeskuksen työntekijät. Ryhmät edistävät ammatillista kehittymistä, yhteisöllisyyttä ja toiminnan laatua.  

Ryhmät ovat:

 • Opetuksenkehittämisryhmä (OK-ryhmä)  edistää ja tukee Kielikeskuksen opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia.
 • Tutkimuksenkehittämisryhmä edistää opetuksen tutkimuspohjaista kehittämistä ja erilaista tutkimuspohjaista yhteistyötä Kielikeskuksen sisällä sekä yhteistyökumppanien kanssa. Ryhmä järjestää Kielikeksuksen tutkimusseminaareja ja organisoi Kielikeskuksen julkaisusarjan toimituksen. 
 • Viestintäryhmä käsittelee Kielikeskuksen viestinnän periaatteita ja käytäntöjä sekä vastaa laitoksen vuosikertomuksesta, viestintäsuunnitelmasta ja verkkosivuista.
 • Yhteistyöryhmä edistää yliopiston henkilöstöpolitiikan päämäärien toteutumista ja parantaa työyhteisön toimintaa ja työoloja.
 • Digiopettajat jakaa erilaisia kokemuksia ja suunnittelee foorumeita ja koulutuksia digitaalisen kieltenopetuksen ja yhteisöllisen oppimisen tueksi.
 • HYMY-ryhmän tavoitteena on tuoda esiin niin henkilökunnan kuin opiskelijankin näkökulmaa hyvinvointiin. Ryhmässä nivoutuvat yhteen muun muassa seuraavat osa-alueet: opiskelijahyvinvointi, työhyvinvointi, ohjaus ja monenlainen oppijuus.
Palkinnot
 • Vuoden 2018 oppikirjapalkinto: venäjän kielen lehtori Marjatta Alestalo. Myöntäjä: Suomen tietokirjailijat ry
 • Yliopistopedagogiikka-lehden vuoden artikkeli 2016: pedagoginen yliopistonlehtori Johanna Vaattovaara. Myöntäjä: Yliopistopedagogiikka-lehden toimitus.
 • Jakov Grot - entusiastipalkinto 2015: venäjän kielen lehtori Marjatta Alestalo, venäjän kielen lehtori Eija Hämäläinen ja venäjän yliopisto-opettaja Heidi Mäkäläinen. Myöntäjä: Helsingin yliopiston Venäjä-seura.
 • Vuoden tieteentekijä 2014: äidinkielen yliopisto-opettaja Kimmo Svinhufvud. Myöntäjä: Tieteentekijöiden liitto
 • Jäsen Opettajien akatemiaan 2014 Englannin yliopistonlehtori Tuula Lehtonen.
 • Vuoden esihenkilö 2013: johtaja Ulla-Kristiina Tuomi. Myöntäjä: Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY ry
 • Työsuojelupalkinto 2012: Kielikeskus. Myöntäjä: Helsingin yliopiston työsuojelutoimikunta
 • Maikki Friberg -tasa-arvopalkinto 2011: Kielikeskus ja sen Erilaiset oppijat -työryhmä (ERI). Myöntäjä: Helsingin yliopiston tasa-arvotoimikunta.
 • Kunniamaininta Helsingin yliopiston opetusteknologiakilpailussa 2009: Kielijelppi
 • Kunniamaininta Helsingin yliopiston opetusteknologiakilpailussa 2007. Kaleidoskooppi - Kaleidoscope
 • Vuoden esihenkilö 2005: Kielipalveluiden johtaja Seija Korhonen. Myöntäjä: Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys
 • Opettajien akatemian kaksi perustajajäsenyyttä 2013: englannin yliopistonlehtori Leena Karlsson ja äidinkielen yliopisto-opettaja Kimmo Svinhufvud.
 • Helsingin yliopiston opetuksen laatuyksikkö 2010-2012: Kielikeskus. Myöntäjä: Helsingin yliopisto.
 • Helsingin yliopiston laadukkaan toiminnan kannustuspalkinto 2002: Kielikeskus. Myöntäjä: Helsingin yliopisto.
Työnhakijalle

Kielikeskus on palkittu ja kannustava työyhteisö. Uusien työntekijöiden perehdytykseen panostetaan. Kehittämis- ja kehittymismyönteisessä ympäristössä arvostetaan ja tuetaan tutkivaa työotetta. Avoimista työtehtävistä tiedotetaan yliopiston verkkosivuilla.