Lisäaika

Lisäaika tutkinnon suorittamiseksi

Yliopistolaissa rajataan niiden opiskelijoiden tutkinnonsuoritusaikaa, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on alkanut 1.8.2005 tai sen jälkeen. Tutustu näihin ohjeisiin ennen lisäajan hakua.

Opiskelijan on jätettävä lisäaikaa koskeva hakemus hyvissä ajoin ennen opintoajan päättymistä. Lisäajan hakemiselle on vuosittain neljä hakupäivää: 15.8., 30.11., 15.1. ja 31.5. mennessä. Päätös lisäajasta tulee noin 3-4 viikon kuluttua hakuajan päättymisestä.

Hakemus lisäajan myöntämiseksi opintojen loppuun saattamista varten.

Tieto myönnettävästä lisäajasta sekä dekaanin päätöksen numero ja päivämäärä tallennetaan Oodiin. Päätöksestä ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostitse. Opiskelijan tulee itse huolehtia yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumisesta.

Lisäaika erillisiin opintoihin

Määräaikaisiin erillisiin opintoihin voit hakea lisäaikaa kasvatustieteellisessä tiedekunnassa oheisella e-lomakkeella. Erillisillä opinnoilla tarkoitetaan tässä ei-tutkintoon johtavaa koulutusta henkilöille, joilla ei ole oikeutta suorittaa tutkintoa Helsingin yliopistossa.

Lomakkeen löydät täältä.