Erityisopettajan kelpoisuus

Erityisopettaja antaa laaja-alaista erityisopetusta, jolla tarkoitetaan osa-aikaista erityisopetusta oppilaiden näkökulmasta. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti omissa yleisopetuksen luokissaan, mutta tarvitsevat erityisopetusta esimerkiksi lievien oppimis- tai sopeutumisvaikeuksien vuoksi.

Erityisopettajan kelpoisuuden voi saavuttaa 

1) suorittamalla kasvatustieteen maisterin tutkinnon erityispedagogiikan opintosuunnassa (erityisopettajan suuntautuminen) 

2) tieteenalaa tukevilla valinnaisina suoritettavilla erityisopettajan opinnoilla (luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille, haku opintojen aikana)  tai 

3) täydentämällä aikaisempaa ylempää korkeakoulututkintoa erikseen määritellyillä erityisopettajan kelpoisuuden antavilla opintokokonaisuuksilla. 

Aiemmin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden suositellaan saavuttavan erityisopettajan kelpoisuuden erillisillä opintokokonaisuuksilla.

Kelpoisuuden saavuttaminen suorittamalla kasvatustieteen maisterin tutkinto erityispedagogiikan opintosuunnassa (erityisopettajan suuntautuminen)

Erityispedagogiikan opintosuunnassa erityisopettajan suuntautumisvaihtoehdossa suoritetut kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot antavat erityisopettajan kelpoisuuden. Jos opiskelija on suorittanut yliopistollisen alemman korkeakoulututkinnon, riittää, että hän suorittaa erityispedagogiikan opintosuunnassa vain kasvatustieteen maisterin tutkinnon jollain seuraavista tavoista:

1) Opiskelija on suorittanut yliopistollisen alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon ja joko tutkintoon sisältyneenä tai erillisinä opintoina suoritettuina erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot: Opiskelija suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon (120 op) ja mahdolliset täydentävät opinnot. Tutkinnonsuoritusoikeutta erityispedagogiikan opintosuuntaan haetaan maisterihaussa.

2) Opiskelija on suorittanut kandidaatin tutkinnon, jonka pääaineena (tai sivuaineena) on jokin muu kuin erityispedagogiikka: Opiskelija suorittaa maisterin tutkinnon (120 op), erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot ja mahdolliset täydentävät opinnot. Tutkinnonsuoritusoikeutta erityispedagogiikan opintosuuntaan haetaan päähaussa. 

Kelpoisuuden saavuttaminen tieteenalaa tukevilla valinnaisilla erityisopettajan opinnoilla

Helsingin yliopiston luokanopettajan opintosuunnan opiskelijat voivat hakea opinto-oikeutta erityisopettajan opintoihin opintojensa aikana. Valintaperusteet julkaistaan opintopolussa vuosittain.

Kelpoisuuden saavuttaminen täydentämällä aikaisempaa ylempää korkeakoulututkintoa erillisillä opintokokonaisuuksilla

Aiemmin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet saavuttavat erityisopettajan kelpoisuuden seuraavilla erillisillä opintokokonaisuuksilla:

1) Opettajan pedagogiset opinnot (60 op): Erityisopettajan kelpoisuuden kannalta ei ole merkitystä suorittaako opettajan pedagogiset opinnot yliopistossa vai ammattikorkeakoulussa tai suorittaako ne perus- ja lukio-opetukseen suuntautuen vai aikuisopetukseen suuntautuen

sekä

2) Erilliset erityisopettajan opinnot.

Huom! Erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot sellaisenaan eivät anna erityisopettajan kelpoisuutta.