Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot antavat ammatilliset valmiudet ja muodollisen kelpoisuuden perusopetuksen oppimäärään kuuluvien kaikille yhteisten aineiden opettamiseen luokilla 1-6. Monialaisten opintojen opintokokonaisuuden laajuus on 60 opintopistettä. Monialaiset opinnot antavat luokanopettajan kelpoisuuden henkilölle, jolla on perusopetuksessa opetettavan aineen aineenopettajan kelpoisuus, tai henkilölle, joka on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogiset opinnot.

Monialaiset opinnot voi suorittaa erillisinä opintoina ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen tai valinnaisina opintoina osana Helsingin yliopistossa tai Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksessa suoritettavaa aineenopettajan kelpoisuuden antavaa korkeakoulututkintoa. Erillisinä opintoja suoritettavia monialaisia opintoja on tarjolla suomeksi ja ruotsiksi. Valinnaisina opintoina suoritettavat opinnot on mahdollista suorittaa vain suomeksi.

Hakuaika monialaisiin opintoihin on keväisin. Opiskelijavalinta perustuu kirjalliseen valintakokeeseen. Lue lisää hakemisesta!