Monialaiset opinnot ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle

Mikäli olet jo suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopisto- tai YAMK-tutkinto) ja sinulla on perusopetuksessa opetettavan aineen aineenopettajan kelpoisuus tai olet suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon ja 60 op laajuiset pedagogiset opinnot, voit hakea erillisenä opiskelijana monialaisiin opintoihin. Erilliset monialaiset opinnot on tarjolla ennakkotiedoista poiketen 2024 vain suomen kielellä.
Erillisten monialaisten opintojen valintaryhmät

Samalla hakukierroksella voi hakea vain yhdessä monialaisten opintojen valintaryhmässä. Löydät valintaperusteista tarkemmat tiedot mm. hakukelpoisuudesta. Valintaperusteet julkaistaan opintopolussa helmikuun 2024 loppuun mennessä. Julkaisua on lykäytty alkuperäisestä aikataulusta.

Suomenkieliset erilliset monialaiset opinnot

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakeutua suorittamaan monialaisia opintoja erillisinä opintoina. Suomenkielisten monialaisten opintojen laajuus on 65 op. Hakuvaiheessa sinun tulee osoittaa riittävä suomen tai ruotsin kielen taito.

 

Hyväksyttävien opiskelijoiden määrä 2024

Monialaisiin opintoihin hyväksytään yhteensä enintään 40 uutta opiskelijaa seuraavasti:

  • Erillisiin suomenkielisiin monialaisiin opintoihin hyväksytään enintään 20 hakijaa.
  • Valinnaisina suomenkielisinä opintoina osana tutkintoa suoritettaviin monialaisiin opintoihin hyväksytään enintään 20 hakijaa siten, että erityispedagogiikan tutkinto-opiskelijoille varataan 16 paikkaa.  Jos erityispedagogiikan opiskelijoille varatut paikat eivät täyty, ne voidaan täyttää muilla valinnaisten opintojen opinto-oikeutta hakevilla.

    .

Oikopolut