Monialaiset opinnot ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle

Mikäli olet jo suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopisto- tai YAMK-tutkinto) ja sinulla on perusopetuksessa opetettavan aineen aineenopettajan kelpoisuus tai olet suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon ja 60 op laajuiset pedagogiset opinnot, voit hakea erillisenä opiskelijana monialaisiin opintoihin. Erilliset monialaiset opinnot on tarjolla sekä suomeksi että ruotsiksi.
Erillisten monialaisten opintojen valintaryhmät

Samalla hakukierroksella voi hakea vain yhdessä monialaisten opintojen valintaryhmässä. Löydät valintaperusteista tarkemmat tiedot mm. hakukelpoisuudesta.

Suomenkieliset erilliset monialaiset opinnot

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakeutua suorittamaan monialaisia opintoja erillisinä opintoina. Suomenkielisten monialaisten opintojen laajuus on 65 op. Hakuvaiheessa sinun tulee osoittaa riittävä suomen kielen taito.

 

Ruotsinkieliset erilliset monialaiset opinnot

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakeutua suorittamaan monialaisia opintoja erillisinä opintoina. Ruotsinkielisten monialaisten opintojen laajuus on 70 op. Hakuvaiheessa sinun tulee osoittaa riittävä ruotsin kielen taito. Hakukohteen nimi Opintopolussa on Fristående studier i olika ämnen och ämneshelher som undervisas i den grundläggande utbildningen.

Hyväksyttävien opiskelijoiden määrä 2023

Monialaisiin opintoihin hyväksytään yhteensä enintään 22 uutta opiskelijaa seuraavasti:

  • Erillisiin suomenkielisiin monialaisiin opintoihin hyväksytään enintään 8 hakijaa.
  • Erillisiin ruotsinkielisiin monialaisiin opintoihin hyväksytään enintään 2 hakijaa.
  • Valinnaisina suomenkielisinä opintoina osana tutkintoa suoritettaviin monialaisiin opintoihin hyväksytään enintään 12 hakijaa siten, että erityispedagogiikan tutkinto-opiskelijoille varataan 8 paikkaa
  • Jos erityispedagogiikan opiskelijoille varatut paikat eivät täyty, ne voidaan täyttää muilla valinnaisten opintojen opinto-oikeutta hakevilla. Jos suomenkielinen erillinen tai valinnainen hakijaryhmä ei täyty, paikat voidaan täyttää toisen hakijaryhmän hakijoilla.
Oikopolut