Monialaiset opinnot tutkinto-opiskelijalle

Tutkintoon kuuluvina valinnaisina opintoina suoritettavat monialaiset opinnot järjestetään suomen kielellä. Hakuvaiheessa tulee osoittaa suomen tai ruotsin kielen taito. Opintojen laajuus on 65 op. Näet alta ne soveltuvat koulutukset, joista koulutukseen voi hakeutua.
Soveltuvat koulutukset

Valinnaisina opintoina suoritettaviin monialaisiin opintoihin voivat hakea:

  1. opiskelijat, joilla on voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa jossain seuraavista opintosuunnista:
  • erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijat, joilla on opinto-oikeus myös erityisopettajan suuntautumisopintoihin,
  • kotitalousopettajan opintosuunta; ja  
  • käsityönopettajan opintosuunta
  1. Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, joilla on opinto-oikeus Helsingin yliopistossa perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin, pääaineenaan nykyisen perusopetuksen tuntijaon mukainen perusopetuksessa opetettava aine.
  2. Aalto-yliopiston opiskelijat, joilla on voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus kuvataidekasvatuksessa

 

Katso tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta Opintopolusta valintaperusteista.

Hyväksyttävien opiskelijoiden määrä 2023

Monialaisiin opintoihin hyväksyttävien määrää 2023

  • Valinnaisina suomenkielisinä opintoina osana tutkintoa suoritettaviin monialaisiin opintoihin hyväksytään enintään 12 hakijaa siten, että erityispedagogiikan tutkinto-opiskelijoille varataan 8 paikkaa
  • Jos erityispedagogiikan opiskelijoille varatut paikat eivät täyty, ne voidaan täyttää muilla valinnaisten opintojen opinto-oikeutta hakevilla. Jos suomenkielinen erillinen tai tutkinto-opiskelijoiden hakijaryhmä ei täyty, paikat voidaan täyttää toisen hakijaryhmän hakijoilla.
  • Erillisiin suomenkielisiin monialaisiin opintoihin hyväksytään enintään 8 hakijaa.
  • Erillisiin ruotsinkielisiin monialaisiin opintoihin hyväksytään enintään 2 hakijaa.
Oikopolut