Monialaiset opinnot tutkinto-opiskelijalle

Tutkintoon kuuluvina valinnaisina opintoina suoritettavat monialaiset opinnot järjestetään 2024 suomen kielellä. Hakuvaiheessa tulee osoittaa riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Suomenkielisten opintojen laajuus on 65 op. Näet alta ne soveltuvat koulutukset, joista koulutukseen voi hakeutua.
Soveltuvat koulutukset

Valinnaisina opintoina suoritettaviin monialaisiin opintoihin voivat hakea:

1. opiskelijat, joilla on voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa jossain seuraavista opintosuunnista

  • erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijat, joilla on opinto-oikeus myös erityisopettajan suuntautumisopintoihin,
  • kotitalousopettajan opintosuunta; ja  
  • käsityönopettajan opintosuunta

2. Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, joilla on opinto-oikeus Helsingin yliopistossa perusopetuksen ja lukion tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin, pääaineenaan nykyisen perusopetuksen tuntijaon mukainen perusopetuksessa opetettava aine

3. Aalto yliopiston tutkinto-opiskelijat joilla on opiskeluoikeus kuvataidekasvatuksessa.

 

Katso tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta Opintopolusta valintaperusteista (julkaistaan helmikuun loppuun mennessä 2024).

Hyväksyttävien opiskelijoiden määrä 2024

Monialaisiin opintoihin hyväksyttävien määrä 2024

  • Valinnaisina suomenkielisinä opintoina osana tutkintoa suoritettaviin monialaisiin opintoihin hyväksytään enintään 20 hakijaa siten, että erityispedagogiikan tutkinto-opiskelijoille varataan 16 paikkaa. Jos erityispedagogiikan opiskelijoille varatut paikat eivät täyty, ne voidaan täyttää muilla valinnaisten opintojen opinto-oikeutta hakevilla.
  • Erillisiin suomenkielisiin monialaisiin opintoihin hyväksytään enintään 20 hakijaa.
Oikopolut