Opetus- ja asiantuntijaharjoittelut

Kasvatustieteiden koulutuksiin kuuluu harjoittelua – opettajan koulutuksissa opetusharjoittelua ja muissa koulutuksissa asiantuntijaharjoittelua.
Harjoittelut kasvatustieteiden koulutuksessa

Kasvatustieteiden maisteriohjelman yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnassa harjoittelu on pakollinen. Se suoritetaan vähintään kahden kuukauden kokopäiväisenä työskentelynä kasvatustieteilijälle sopivassa harjoittelupaikassa. Harjoittelusta laaditaan raportti esim. oppimispäiväkirjan muodossa.

Kasvatustieteiden koulutuksen opettajan tehtäviin suuntautuvissa opinnoissa suoritetaan opetusharjoitteluita tiedekunnan harjoittelukouluissa, kenttäkoulu- ja päiväkotiverkostoon kuuluvissa kouluissa ja päiväkodeissa sekä ruotsinkielisissä koulutuksissa partnerikouluissa- ja päiväkodeissa.