Opetuksen laatu ja kehittäminen

Opetuksen kehittäminen pohjautuu systemaattisesti kerättyyn opiskelijapalautteeseen.

Opetuksen kehittäminen kasvatustieteellisessä tiedekunnassa pohjautuu opiskelijapalautteeseen, jota kerätään systemaattisesti useista lähteistä.

  • HowULearn-kyselyt, joihin opiskelijat vastaavat useamman kerran opintojensa aikana, tarjoavat tärkeää tietoa siitä, miten opiskelijat kokevat opiskelun tiedekunnassa.
  • Kandipalaute ja maistereiden uraseurantakysely ovat keskeisiä opiskelijan äänen esiintuovia lähteitä, joita käytetään opetuksen laadun seuraamisessa ja kehittämisessä.

Opiskelijapalautetta käydään läpi mm. tiedekunnan opetuksen kehittämispäivillä. Palautteen pohjalta nostetaan esiin opetuksen kehittämiskohteita, jotka huomioidaan opetussuunnitelmatyössä ja järjestämällä kehittämiskohteiden teemoihin räätälöityä sisäistä koulutusta.