Luokanopettajan erilliset monialaiset opinnot

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot antavat ammatilliset valmiudet ja muodollisen kelpoisuuden perusopetuksen oppimäärään kuuluvien kaikille yhteisten aineiden opettamiseen luokilla 1-6. Monialaisten opintojen opintokokonaisuuden laajuus on 60 opintopistettä. Monialaiset opinnot antavat luokanopettajan kelpoisuuden henkilölle, jolla on perusopetuksessa opetettavan aineen aineenopettajan kelpoisuus, tai henkilölle, joka on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogiset opinnot.

Monialaiset opinnot voi suorittaa erillisinä opintoina ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen tai valinnaisina opintoina osana Helsingin yliopistossa tai Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksessa suoritettavaa aineenopettajan kelpoisuuden antavaa korkeakoulututkintoa. Erillisinä opintoja suoritettavia monialaisia opintoja on tarjolla suomeksi ja ruotsiksi. Valinnaisina opintoina suoritettavat opinnot on mahdollista suorittaa vain suomeksi.

Hakuaika monialaisiin opintoihin on keväisin. Opiskelijavalinta perustuu kirjalliseen valintakokeeseen. Lue lisää hakemisesta!

Monialaiset opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

 • Suomen kieli koulussa 5 op
 • Lastenkirjallisuus koulussa 3 op
 • Matematiikan didaktiikka 7 op
 • Kuvataiteen didaktiikka 5 op
 • Käsityön didaktiikka 5 op
 • Liikunnan didaktiikka 5 op
 • Musiikin didaktiikka 5 op
 • Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikka 5 op
 • Katsomusaineiden didaktiikka 5 op
 • Biologian ja maantieteen didaktiikka 5 op
 • Fysiikan ja kemian didaktiikka 5 op
 • Terveystiedon didaktiikka ja monialainen oppimiskokonaisuus 5 op

Opinnot on tarkoitus suorittaa yhdessä lukuvuodessa, mikä edellyttää täysipäiväistä opiskelua. Opetusta järjestetään arkipäivisin pääsääntöisesti klo 8–18 välisenä aikana.

Opinnot alkavat viikolla 36 ja päättyvät toukokuun alussa. Opintojaksoille ilmoittautumisesta ja muista käytännöistä tiedotetaan tarkemmin kesällä 2018.

Kun olet suorittanut kaikki monialaisiin opintoihin kuuluvat opintojaksot ja suoritukset näkyvät WebOodissa, pyydä opintojen kokoamista Siltavuoren opiskelijapalveluista (siltavuori-student@helsinki.fi). Erillisinä opintoina monialaisia opintoja suorittavat saavat erillisen todistuksen opinnoista täyttämällä todistuspyyntölomakkeen. Valinnaisina opintoina monialaisia opintoja suorittaville ei kirjoiteta erillistä todistusta. Opinnot liitetään suoritettavaan korkeakoulututkintoon, ja kirjataan siitä annettavaan tutkintotodistukseen.