Kehitä arviointiosaamista, tue moninaisuutta: avoimia verkkokursseja ja etäopetukseen soveltuvia materiaaleja opettajille

Olemme koonneet oheiseen listaan ajankohtaisia Helsingin yliopiston yhteistyöhankkeissa tuotettuja verkkokursseja ja etäopetukseen soveltuvia oppimateriaaleja. Verkkokurssit tarjoavat opettajille työvälineitä arviointiosaamisen kehittämiseen ja moninaisuuden kohtaamiseen. Oppimateriaalit sisältävät valmiita tehtäviä kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen. Kaikki hankkeissa tuotetut kurssit ja materiaalit ovat maksuttomia.

Arviointi pedagogisena työvälineenä -kurssi arviointiosaamisen kehittämiseen

Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC-kurssit (5 op) johdattavat opettajat tarkastelemaan ja kehittämään omaa arviointiosaamista ja -käytänteitä. Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAAROn tuottamilla kursseilla tutustutaan arviointia ja oppimista määritteleviin teorioihin ja opitaan soveltamaan teorioita omaan opetustyöhön. Teorian ja konkreettisten mallien avulla tarkastellaan ja kehitetään omia arviointikäytänteitä. MOOC-kurssit ovat suunnattu peruskoulun ja lukion opettajille.

Kurssi on avoinna 30.6.2020 asti.

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus – verk­ko­kurs­si ra­ken­ta­vaan koh­taa­mi­seen

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus MOOC-kurssi (5 op) tarjoaa tutkimusperustaisia näkökulmia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opettajuuteen ja käytännön vinkkejä koulun arkeen. Kurssi johdattaa tarkastelemaan opetuksen yhdenvertaisuutta ja antaa välineitä moninaisuuden kohtaamiseen kasvatusympäristöissä. Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hankkeessa tuotetun kurssin videoluentoihin, asiantuntijateksteihin ja muihin materiaaleihin voi tutustua itsenäisesti ja itselle sopivaan aikaan. Voit suorittaa koko kurssin tai tutustua yksittäisiin materiaaleihin.

Kurssille voi ilmoittautua 31.7.2020 asti.

Dialogikasvatus.fi on verkkoportaali kulttuuri- ja katsomustietoisen kasvatuksen vahvistamiseen

Dialogikasvatus.fi vinkkilistasta löydät moninaiset oppijat huomioon ottavia materiaaleja, jotka soveltuvat etäopiskeluun. Tutustu myös muihin verkkoportaalin sisältöihin. Dialogikasvatus.fi -verkkoportaali tarjoaa materiaalia kulttuuri- ja katsomustietoisen kasvatuksen tueksi ja dialogitaitojen vahvistamiseen. Portaaliin on koottu eri toimijoiden tuottamia opetusmateriaaleja sekä tietoa mm. verkossa saatavilla olevista julkaisuista ja koulutuksista. Dialogikasvatus.fi-verkkoportaali on tuotettu Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hankkeessa.

Tähtijengi on monikielisyydestä iloitseva äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaali alakouluun

Tähtijengi on maksuton äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalikokonaisuus alakouluun, joka huomioi erityisesti suomea toisena kielenä opiskelevat. Materiaalit soveltuvat etäoppimiseen. Harjoituskirjojen tehtäviä voi hyödyntää kaikessa opetuksessa, sillä ne huomioivat myös muiden oppiaineiden sisältöjä. Tehtävät on eriytetty suomen kielen taitotason mukaan. Tähtijengi-materiaali on tuotettu Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hankkeessa.

Jatkuva oppiminen

Tutustu myös Helsingin yliopiston Jatkuvan oppimisen -sivuihin, joilta löydät MOOC-kurssitarjonnan ja paljon muuta.