Lausunnot

Tälle sivulle on koottu Helsingin yliopiston tuottamia ajankohtaisia lausuntoja. Mikäli et löydä tarvitsemaasi lausuntoa tältä sivulta, ota yhteyttä. Yhteystiedot löydät sivun lopusta.
Ajankohtaisia lausuntoja

Valtiovarainministeriölle 5. tammikuuta 2023

Lausunnossaan yliopisto pitää hyvänä lain tavoitetta parantaa rahoituksen oikeudenmukaista kohdentumista yliopistollisista sairaaloista aiheutuviin kustannuksiin. Yliopisto esittää kuitenkin, että yliopistosairaalalisän tasoa tulee arvioida uudelleen huomioiden koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan aiheuttamat todelliset kustannukset.

7. joulukuuta 2022

Yliopisto katsoo lausunnossaan, että ehdotetut korotukset tietolupiin liittyviin maksuihin ovat kohtuuttoman suuria ja vaikeuttavat tutkimuksen tekemisen edellytyksiä. Yliopisto ehdottaa, että alennettua omakustannehintaa tulisi soveltaa sekä opinnäytetöihin että tieteelliseen tutkimukseen.

Lisätietoja