Lausunnot
Tälle sivulle on koottu Helsingin yliopiston tuottamia ajankohtaisia lausuntoja. Mikäli et löydä tarvitsemaasi lausuntoa tältä sivulta, ota yhteyttä. Yhteystiedot löydät sivun lopusta.
Ajankohtaisia lausuntoja

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 25. lokakuuta 2022

Lausunnossa todetaan, että yliopisto tukee ehdotusta tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta ja pitää valtioneuvoston ehdotusta tarpeellisena sekä sen tavoitteiden osalta suurilta osin toimivana.

Sosiaali- ja terveysministeriölle 29. kesäkuuta 2022

Lausunto käy läpi suomalaisten rekisteritietojen käyttöä koskevia haasteita kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä. Lausunnossa todetaan, että hallituksen esitykseksi ehdotettu ratkaisu on askel oikeaan suuntaan kansainvälisen yhteistyön parantamiseksi, mutta esitetyt toimenpiteet eivät ole riittäviä tavoitteen saavuttamiseksi.

31. tammikuuta 2022

Lausunnossa yliopisto pitää kannatettavana ehdotusta avoimuusrekisterin luomisesta sekä siihen liittyvästä raportointivelvoitteesta. Yliopisto painottaa kuitenkin, että tutkijoilla ja medialla tulee olla pääsy rekisteriin. Lisäksi kerättävän tiedon tulee olla selvästi määriteltyä.

Muita lausuntoja
Lisätietoja