Tentit yhteistyöoppilaitoksissa

Tentti tai verkkotentti on yliopisto-opintojen yleinen suoritustapa. Tältä sivulta löydät tenttikäytäntöihin, arviointiin ja opintosuoritusten kirjaamiseen liittyvää tietoa ja ohjeita.
Yleisiä periaatteita
 • Opiskelija voi halutessaan keskustella arvosanastaan kurssin opettajan kanssa. 

 • Jos opiskelija olet tyytymätön opintosuorituksensa arvosteluun, on hänellä Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (pdf) 55 §:n mukaisesti oikeus pyytää arvosteluun oikaisua. Tällaisessa tapauksessa opiskelijan tulee ottaa yhteyttä kurssin opettajaan viimeistään 14 päivän sisällä siitä, kun hänen on ollut mahdollisuus saada arvosana tietoonsa. Tarvittaessa hän voi ottaa yhteyttä myös Avoimen yliopiston opintoneuvontaan: avoin-student@helsinki.fi

 • Opiskelijoille suunnatut ohjeet: Arviointi ja opintosuoritukset 

Oppilaitoksessa järjestettävät tentit
 • Avoimen yliopiston koulutusasiantuntija sopii opettajan kanssa tentin ajankohdasta opetuksen suunnittelun yhteydessä.

 • Jos kurssin suoritustapa on tentti, sisältyy kurssiin tavallisesti 2-3 tenttikertaa.

 • Tentin ja uusintatenttien ajankohdat kerrotaan kurssin kurssisivulla.

 • Oppilaitos vastaanottaa opiskelijoiden tentti-ilmoittautumiset omien käytäntöjensä mukaisesti.

 • Oppilaitos huolehtii myös, että opiskelijat saavat tentti-ilmoittautumista koskevat ohjeet.  

 • Jos opiskelijat osallistuvat Avoimen yliopiston järjestämälle kurssille (integroitu opetus), tenttiohjeet löytyvät kurssin kurssisivulta tai kurssin Moodle-verkko-oppimisympäristöstä. 

 • Oppilaitoksen tenttiyhteyshenkilö pyytää tenttikysymykset suoraan opettajalta. Tenttikysymykset kannattaa pyytää samalla kertaa sekä varsinaiseen että uusintatenttiin.  

 • Oppilaitos huolehtii tenttikysymysten säilyttämisestä tentin alkamiseen saakka sellaisessa paikassa, etteivät tentin osallistujat voi niitä nähdä. 

 • Huom! Tentin yhteyshenkilö ei voi toimia ao. kurssin tai ryhmän tuutorina. Tentin yhteyshenkilö tai hänen perheenjäsenensä eivät voi myöskään osallistua ko. tenttiin.

 • Oppilaitos varaa tenttiin tarvittavan tilan.

 • Oppilaitos rekrytoi ja ohjeistaa tentinvalvojan /-valvojat.

Verkkotentit
 • Avoimen yliopiston koulutusasiantuntija sopii opettajan kanssa tentin ajankohdasta opetuksen suunnittelun yhteydessä.

 • Jos kurssin suoritustapa on tentti, sisältyy kurssiin normaalisti 2–3 tenttikertaa.

 • Tentin ja uusintatenttien ajankohdat kerrotaan kurssin kurssisivulla.

 • Opiskelija löytää verkkotenttimistä koskevat ohjeet kurssin verkko-oppimisympäristö Moodlesta.  
   
 • Jos verkkotentti järjestetään Helsingin yliopiston Moodlessa Avoimen yliopiston koulutusasiantuntija pyytää verkkotentin kysymykset opettajalta ja vie tenttikysymykset Moodleen.

 • Jos oppilaitos järjestää verkkotentin jollain muulla alustalla, oppilaitos vastaa tenttikysymysten viennistä Moodleen.