Opetuksen kustannukset

Yhteistyöoppilaitos kustantaa järjestämänsä avoimen yliopisto-opetuksen itse. Kustannukset muodostuvat muun muassa yliopistomaksusta sekä opetus- ja matkakustannuksista. Alla esitetyt kustannukset koskevat ns. tyypillisiä opetusjärjestelyitä. Muunlaisissa tilanteissa kustannuksista sovitaan erikseen.

Mikä on yliopistomaksu?

Helsingin yliopisto perii yhteistyöoppilaitoksilta yliopistomaksun, joka perustuu opiskelijamäärään ja opetusmuotoon. Yliopistomaksu kattaa yliopiston tuottamat palvelut kuten opetuksen suunnittelun ja tuen, viestinnän ja markkinoinnin, opiskelijoiden neuvonnan ja opintosuoritusten rekisteröinnin. 

Yhteistyöoppilaitoksen kokonaisuudessaan itse järjestämä opetus (lähiopetus tai verkko-opetus)

 • Opintokokonaisuus: 70e / opiskelija (alv 0 %)
 • Yksittäinen kurssi: kurssin opintopisteet x 10e / opiskelija (alv 0 %)
 • Yhteistyöoppilaitos järjestää opetuksen ja maksaa sen kulut

Monimuoto-opetus ja integroitu opetus  

 • Opintokokonaisuus 25 op: 250 e / opiskelija (alv 0 %)
 • Opintokokonaisuus 15 op: 150 e / opiskelija (alv 0 %)
 • Yksittäinen kurssi: kurssin opintopisteet x 10 e / opiskelija (alv 0 %)
 • Avoin yliopisto järjestää opetuksen

Huom! Nykyiset opetuspalkkiot ovat voimassa kesäopetuksen 2023 loppuun saakka. Palkkiot uudistuvat lukuvuoden 2023-2024 alusta lähtien. Päivitämme uusia palkkioita koskevaa lisätietoa tälle sivulle kevään 2023 aikana. 

Opetuspalkkion / ryhmäopetuspalkkion määräytyminen

 • Yhteistyöoppilaitos noudattaa opetuspalkkioiden osalta Helsingin yliopiston määrittelemiä palkkioperusteita.

 • Opetuspalkkion ja ryhmäopetuspalkkion suuruus määräytyy opettajan oppiarvon mukaan.  

 • Ryhmäopetuspalkkio maksetaan kielikurssien opetuksesta ja tuutorille opintopiirin vetämisestä.  

 • Muusta opetuksesta maksetaan opetuspalkkiota. 

 • Yhden opetustunnin pituus on 45 minuuttia 

Opetuspalkkio / ryhmäopetuspalkkio pitää sisällään 

 • opetuksen ja oppimateriaalin suunnittelun ja valmistelun (sisältää verkko-oppimisympäristön päivityksen) 

 • opiskelijoiden neuvonnan kurssiin liittyvissä kysymyksissä verkko-oppimisympäristössä, sähköpostitse ja / tai puhelimitse. 

 • kurssin tenttien ja/tai oppimistehtävien laadinnan

 • tenttien ja/tai oppimistehtävien arvioimisen ja palautteen antamisen (enintään 50 opiskelijalle) 

Opetuspalkkio per opetustunti (45 min) 

 • Professori tai dosentti: 92 €
 • Tohtori: 71 €
 • Lisensiaatti: tai ylempi korkeakoulututtinto: 53 €
 • Muut: 37 €

Ryhmäopetuspalkka per opetustunti (45 min)

 • Professori tai dosentti: 64 €
 • Tohtori: 50 €
 • Lisensiaatti tai ylempi korkeakoulututkinto: 37 €
 • Muut: 26 €

Huom! Nykyiset opetuspalkkiot ovat voimassa kesäopetuksen 2023 loppuun saakka. Palkkiot uudistuvat lukuvuoden 2023-2024 alusta lähtien. Päivitämme uusia palkkioita koskevaa lisätietoa tälle sivulle kevään 2023 aikana. 
 

Tentin ja oppimistehtävien laatiminen ja arviointi sisältyy opetuspalkkioon tai ryhmäopetuspalkkioon, jos kurssin opiskelijamäärä on enintään 50. Jos kurssin opiskelijamäärä on yli 50, maksetaan ylimenevien opiskelijoiden osalta erillistä tenttien ja oppimistehtävien laadinta- ja arviointipalkkiota.

Tentteihin ja oppimistehtäviin liittyvät palkkiot: 

 • Tenttikysymysten ja arviointikriteerien laadinta: 35 € / tentti tai tehtäväksianto 
 • Oppimistehtävän tehtäväksiannon ja arviointikriteerien laadinta: 35 € / tentti tai tehtäväksianto 

Suoritusten tarkastamiseen liittyvät palkkiot: 

 • 9 € per tentti: Arviointi arviointi tapahtuu joko numeroarviointina tai asteikolla hyväksytty / hylätty.

 • 9 € per tehtävä: Oppimistehtävän laajuus on enintään neljä sivua. Arviointi arviointi tapahtuu joko numeroarviointina tai asteikolla hyväksytty / hylätty.

 • 12 € per tehtävä: Oppimistehtävän laajuus on vähintään viisi ja enintään kymmenen sivua. Arviointi tapahtuu numeroarviointina. 

 • 14 € per tehtävä: Oppimistehtävän laajuus on kymmenen sivua tai yli. Arviointi tapahtuu numeroarviona. Opettaja antaa opiskelijoille lisäksi kirjallista palautetta.  

Huom! Nykyiset opetuspalkkiot ovat voimassa kesäopetuksen 2023 loppuun saakka. Palkkiot uudistuvat lukuvuoden 2023-2024 alusta lähtien. Päivitämme uusia palkkioita koskevaa lisätietoa tälle sivulle kevään 2023 aikana. 
 

 • Muun erillisen työn palkkion suuruus on 20 € per tunti (60 min).

 • Muuta erillistä työtä voi olla esimerkiksi

  • opettajan suorittama tentinvalvonta
  • toimiminen kenttäkurssin vastuuopettajana
  • opettajien perehdytystilaisuuteen osallistuminen
  • tuutorikoulutukseen osallistuminen
  • tuutorointiin liittyvät hallinnolliset työt 
 • Opettajan matkakulut korvataan julkisten liikennevälineiden hintojen mukaisesti. Helsingin seudun liikenteen (HSL) kolmen vyöhykkeen lipun hintaisia tai sitä pienempiä matkakuluja ei kuitenkaan korvata. HSL: Liput ja hinnat

 • Oppilaitos huolehtii opettajan matkakulujen korvaaimisesta.