Hyödynnä opiskelijoiden osaamista

Kun haluat rekrytoida harjoittelijan, kesätyöntekijän tai vaikka ehdottaa tutkielman aihetta, hyödynnä työnantajapalveluitamme. Opiskelijoillamme on monipuolista osaamista: oman alan erikoisosaamisen lisäksi yliopisto-opiskelu kehittää yleisiä työelämässä tarvittavia taitoja, kuten kielitaitoa sekä kykyä hallita laajoja asiakokonaisuuksia. Opiskelija tuo yritykseesi tuoretta tietoa ja näkökulmaa!
Löydä osaaja

Arviolta tuhat Helsingin yliopiston opiskelijaa suorittaa vuosittain opintoihin kuuluvan pakollisen tai vapaaehtoisen harjoittelun – kysyntää harjoittelupaikoille siis on! 

Palkkaamalla opiskelijan harjoittelijaksi saat arvokkaan työpanoksen lisäksi tuoretta tietoa yliopistolta. Moni työnantaja löytää harjoittelijasta työntekijän suunniteltua pidempään työsuhteeseen. 

Koska yliopiston koulutustarjonta on Suomen laajin, harjoittelijoita voi etsiä monenlaisiin tehtäviin. Harjoittelija voi tehdä esimerkiksi markkinointiin ja viestintään liittyviä tehtäviä, kuten sosiaalisen median viestintää, verkkosivujen kehittämistä, sisällöntuotantoa tai tapahtumaviestintää. Harjoittelija voi tehdä myös selvityksiä, kyselyitä tai muuta organisaatiota hyödyttävää tutkimusta ja projekteja.  

Harjoittelijan työtehtävien on oltava sellaisia, että niissä pääsee hyödyntämään opinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja. Lähtökohtaisesti harjoittelu on opiskelijalle ensimmäisiä kosketuksia omaa koulutusta vastaaviin töihin, mikä on tärkeää huomioida rekrytoinnissa ja työtehtävien määrittelyssä. Työtehtävien on annettava mahdollisuus myös uusien asioiden oppimiselle.

Voit ilmoittaa harjoittelupaikasta JobTeaser-palvelussa. Lue lisää ilmoittamisesta Aarresaaren sivuilla

Ota nämä asiat huomioon, kun ilmoitat harjoittelupaikasta:

 • Harjoittelun kesto on keskimäärin 3 kuukautta.
 • Emme julkaise ilmoituksia palkattomista harjoittelupaikoista. Pidätämme oikeuden olla julkaisematta paikkoja, jotka eivät sovellu opiskelijoillemme. Tutustu julkaisuehtoihimme
 • Panosta hyvään harjoittelupaikkailmoitukseen. Katso vinkit ilmoituksen tekemiseen.
 • Harjoittelupaikkaa voi tarjota myös kansainvälisille opiskelijoille. Kirjoita ilmoitus tällöin englanniksi.  
 • Harjoittelupaikka nimeää harjoittelijalle ohjaajan, joka tukee harjoittelijaa harjoittelun onnistumisessa. Katso vinkit ohjauksen tueksi
 • Harjoittelijan palkka kokopäiväisestä työstä on vähintään Kelan työssäoloehdon täyttävän vähimmäispalkan verran (1 399 e/kk vuonna 2024). Helsingin yliopisto tukee opiskelijoiden palkallisia harjoittelumahdollisuuksia harjoittelutukijärjestelmällä

JobTeaser-työpaikkaportaalin kautta tavoitat Helsingin yliopiston opiskelijat ja vastavalmistuneet, jotka etsivät koulutustaan vastaavia töitä. Opiskelijoille voit tarjota erityisesti kesätöitä, osa-aikaista työtä opintojen oheen tai lyhyitä sijaisuuksia. Jo valmistuneiden joukosta voit etsiä tekijöitä haastaviinkin tehtäviin. 

 • Yhdellä ilmoituksella voit välittää paikkatarjouksesi vain Helsingin yliopistoon tai valintasi mukaan kaikkiin suomalaisiin yliopistoihin.
 • Kun haluat tavoittaa Helsingin yliopiston kansainväliset osaajat, kirjoita työpaikkatarjouksesi englanniksi. Kansainvälisiä opiskelijoita Helsingin yliopistossa on lähes 2000. 
 • Huolellisesti laadittu ilmoitus houkuttelee hakemaan! Tutustu Aarresaaren sivuilla ohjeisiin ilmoituksen täyttämisestä.
 • Emme julkaise opiskelijoillemme koulutusaloiltaan tai muutoin soveltumattomia työpaikkoja. Tutustu julkaisuehtoihimme.  

Sijaisuudet, yhteistyö opiskelijajärjestöjen kanssa ja muut työpaikkaportaalit

Mikäli haluat palkata sijaisen Helsingin yliopiston opiskelijoiden keskuudesta, opiskelijajärjestöt ovat hyvä keino tähän kontaktointiin. 

Tietoa sijaisuuksista ja opiskelijajärjestöistä löydät esimerkiksi täältä: 

 

Lisätiedot, ota yhteyttä urapalveluihin: 
employerservices@helsinki.fi

Onko organisaationne kiinnostunut kansainvälisestä osaamisesta? Helsingin yliopistossa opiskelee noin 2000 kansainvälistä opiskelijaa. Tutustu kansainvälisiin osaajiimme ryhtymällä kummiorganisaatioksi tai rekrytoimalla opiskelijamme!

Rekrytoi kansainvälinen opiskelija

Helsingin yliopistossa opiskelee paljon kansainvälisiä opiskelijoita, jotka etsivät työ- ja harjoittelupaikkoja Suomesta. Kansainvälisillä opiskelijoilla on kieli- ja kulttuuriosaamista, josta on hyötyä esimerkiksi kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa toimittaessa.

Kansainvälisen opiskelijan palkkaaminen harjoittelijaksi on hyvä keino tarkastella oman organisaatiosi kansainvälisyyttä ja monimuotoisuutta. Se antaa myös mahdollisuuden rekrytointikäytäntöjen yhdenvertaistamiseen.

Kansainvälisen osaajan rekrytoinnissa kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi seuraaviin asioihin:

 • Mieti kielitaitoon liittyvät kysymykset etukäteen – mikä on riittävä kielitaso tehtävässä pärjäämiseen? Onko työssä esimerkiksi mahdollista käyttää englantia, mutta samalla oppia suomen kieltä?
 • Ilmoitus kannattaa laatia englanniksi ja ilmoittaa selkeästi, mikäli suomen kieli ei ole tehtävään hakemisen edellytys.
 • Kannusta eri taustoista tulevia opiskelijoita hakemaan kertomalla ilmoituksessa esimerkiksi millä tavoin organisaationne pyrkii edistämään monimuotoisuutta tai kansainvälistymistä.
 • Muista huomioida monimuotoisuus myös visuaalisesti, mikäli käytät rekrytoinnissa kuvitusta.
 • Harkitse myös anonyymin rekrytoinnin mahdollisuutta. Anonyymin rekrytoinnin tarkoituksena on ehkäistä syrjintää rekrytoinnissa ja kiinnittää rekrytoijien huomio ennen kaikkea hakijan osaamiseen ja kyvykkyyteen.
 • Lue lisää vinkkejä monimuotoiseen rekrytointiin Työterveyslaitoksen sivuilta: Miten edistää monimuotoisuutta rekrytoinnissa.

EU- ja ETA-maiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa ilman rajoituksia. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat saavat työskennellä opintoihinsa kuuluvassa harjoittelussa kokopäiväisesti ja opintoihin liittymättömässä työssä keskimäärin 25 tuntia viikossa lukukauden aikana. Yliopiston loma-aikoina EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat voivat työskennellä ilman rajoituksia.

Valmistumisen jälkeen EU:n ulkopuoliset kansainväliset opiskelijat voivat hakea oleskelulupaa työnhakua tai yrityksen perustamista varten tällä hetkellä vuodeksi.

Kansainvälisten opiskelijoiden työskentelymahdollisuudet Suomessa: lue lisää Migrin sivuilla.

Tutustu kansainvälisiin opiskelijoihin ja väitöskirjatutkijoihin - UNITalent

Kiinnostaako yritystäsi kansainvälinen osaaminen, mutta et tiedä mistä aloittaa? Tutustu Helsingin yliopiston kansainvälisiin osaajiin ryhtymällä kummiorganisaatioksi HelsinkiUNI International Talent -ohjelmaan (UNITalent). UNITalent-ohjelman kautta voit myös löytää tulevan harjoittelijan, kesätyöntekijän tai tulevaisuuden timantin tiimiisi!

Mikä on HelsinkiUNI International Talent -ohjelma?

 • Kolmen kuukauden pituinen ohjelma, jonka avulla yritykset ja kansainväliset opiskelijat tutustuvat toisiinsa. Opiskelijoille halutaan ohjelman avulla luoda verkostoja suomalaiseen työelämään ja yritysmaailmaan. 

 • Erinomainen tapa rakentaa myönteistä työnantajakuvaa opiskelijoiden keskuudessa ja kokeilla kansainvälistymistä. Monimuotoinen työyhteisö ruokkii luovuutta! 

 • Parhaimmillaan UNITalent johtaa yhteistyöhön myös sen jälkeen. Ohjelman jälkeen yritys ei kuitenkaan sitoudu mihinkään.

 

Lisätiedot, ota yhteyttä urapalveluihin:
employerservices@helsinki.fi

Tilaa urapalvelujen uutiskirje työnantajille! Saat kaksi kertaa vuodessa tuoreimman tiedon yliopiston tarjonnasta työnantajille.

Uusin kirje, marraskuu 2023: Tavoita terävimmät tekijät jo tänään!

Näy opiskelijoille

Oletko kiinnostunut näkyvyydestä Helsingin yliopiston opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden keskuudessa? Työnantajaprofiili JobTeaser-työpaikkaportaalissa toimii virtuaalisena näyteikkunanasi 24/7!

Profiili mahdollistaa mm. organisaatiosi esittelyn, arvojen ja kulttuurin esiintuomisen ja työ- ja harjoittelupaikkojen markkinoinnin. Toimintaasi voit esitellä myös videoilla ja halutessasi ohjata opiskelijoita linkeillä muihin omiin sisältöihisi.  

Valittavana kaksi profiilityyppiä

 • suppea työnantajaprofiili, joka sisältää välilehdet Tietoa meistä ja Työpaikat. Katso esimerkiksi Metsä Groupin yritysprofiili.
 • laaja työnantajaprofiili sisältää edellisten lisäksi mahdollisuuden markkinoida tapahtumia, julkaista uutisia ja kertoa tarkemmin tiimeistänne. Katso esimerkiksi JobTeaserin yritysprofiili.      

Tee organisaatiostasi mielenkiintoinen opiskelijoille

 • Opiskelijoille on tärkeää tehdä työtä, jolla on merkitystä. Tuo esiin organisaationne missio ja kulttuuri!
 • Käytä tekstin lisäksi eläviä elementtejä, kuten videoita ja kuvia.    
 • Kerro tarinoita ja esimerkkejä siitä, miten organisaationne välittää työntekijöistään tai on joustava.    
 • Tuo esiin organisaationne yhteisöllisyys ja edut. Opiskelijoita kiinnostaa esimerkiksi mahdollisuus etätyöhön ja joustavat työajat.  

Kaikkea ei tarvitse päivittää profiiliin, vaan voit lisätä linkityksiä omille verkkosivuillenne.  

Työnantajaprofiili Helsingin yliopiston JobTeaserissa on maksuton. Jos olette kiinnostuneita näkyvyydestä useammassa yliopistossa ja korkeakoulussa samalla profiililla, JobTeaser tarjoaa tähän mahdollisuuden maksullisena palveluna.  

Helsingin yliopistolla JobTeaseriin on rekisteröitynyt jo yli 10 000 opiskelijaa ja alumnia.

Ota yhteyttä urapalveluihin

Jos kiinnostuit työnantajaprofiilista, ota meihin yhteyttä: employerservices@helsinki.fi

Kartoitamme organisaatiosi tarpeet ja kerromme lisää työnantajaprofiileista.

Urapalvelut järjestää joka lukuvuosi HelsinkiUNI Career Day -rekrytointitapahtuman kaikille yliopiston opiskeljoille. Näiden lisäksi tiedekunta- ja ainejärjestöt järjestävät kampuskohtaisia messutapahtumia. Osallistu yrityksesi kanssa kohderyhmänne kannalta otollisimpaan. Messutapahtumien lisäksi urapalvelut antaa työnantajille mahdollisuuden markkinoida omaa työllistymistä edistävää tarjontaansa Employers' Cornerissa tai jakaa asiantuntemustaan urapalvelujen työnhaun työpajoissa.

Urapalvelujen tarjonta työnantajille

HelsinkiUNI Career Day -rekrytointitapahtuma

Palkkaako organisaationne harjoittelijoita tai kesätyöntekijöitä? Kaipaako yrityksenne trainee-ohjelma yliopistosta valmistuvia osaajia? Jos vastasit kyllä, osallistu yliopiston Career Day -rekrytointitapahtumaan ja kerro opiskelijoillemme, minkälaista osaamista etsit ja minkälaisia tehtäviä tarjoat.

Seuraava tapahtuma: 19.1.2024, klo 12 - 15
Kohderyhmä: kaikkien tiedekuntiemme opiskelijat ja vastavalmistuneet. Tutustu yliopiston kandi- ja maisteriohjelmiin ja kansainvälisiin koulutusohjelmiin.
Paikka: virtuaalinen alusta

Tapahtuma tarjoaa:

 • näkyvyyden työ- ja harjoittelupaikoille sekä organisaatiolle työnantajana,
 • tilaisuuden pitchata organisaation uramahdollisuuksista ja
 • mahdollisuuden tavata opiskelijoita virtuaalisella alustalla.

Näkyvyys:
Kukin osallistuva organisaatio saa oman työnantaja-profiilin yliopiston JobTeaser-uraportaaliin ja on mukana kohdennetussa opiskelijamarkkinoinnissa.

Pitchaus, klo 12 - 14, yhteinen zoom-webinaarialusta
Työnantajat saavat pitchata organisaationsa uramahdollisuuksista opiskelijoille. Kullakin organisaatiolla on 5 - 8 min aikaa riippuen organisaatioiden määrästä.

Opiskelijoiden tapaaminen, optiot:

 • klo 14 - 15: erillinen Q&A-sessio, oma virtuaalinen alusta
  Työnantajat voivat pitää oman Q&A-session, jossa voi vastata opiskelijoiden kysymyksiin tai esitellä laajemmin avoimia työ- ja harjoittelumahdollisuuksia ja organisaatiota työnantajana.
 • klo 10 - 15, one-to-one -keskustelut
  Opiskelijoita voi halutessaan tavata myös ajanvarauksella (15 min/opiskelija). Viiden tunnin jakson voi käyttää kokonaisuudessaan tai vain osan siitä.

Urapalvelut markkinoi tapahtumaa opiskelijoille, järjestää yhteisen pitchaussession sekä avaa Q&A-sessiot ja luo pohjan ajanvarauksille JobTeaser-yritysprofiileihin. Mukaan mahtuu korkeintaan 20 organisaatiota.

Ilmoittautuminen Career Dayhin ei ole tällä hetkellä auki. Ilmoittautuminen lukuvuoden 2024 - 2025 tapahtumiin alkaa keväällä 2024.

Lisätietoja antaa yliopiston urapalvelut: employerservices@helsinki.fi.

Employers' Corner

Employers’ Corner avaa sinulle mahdollisuuden markkinoida organisaatiosi tarjontaa työnantajana opiskelijoille virtuaalisesti. Teemana voi olla vaikkapa tuleva trainee-ohjelma, kesätyöt, kilpailu tai tapahtuma. Pääasia, että opiskelijat tai piakkoin valmistuvat ovat tarjontasi kohderyhmänä ja opiskelijoiden työllistyminen keskiössä.

Tarjoa asiantuntemustasi

Rekrytoija, haluatko tavata opiskelijoitamme ja jakaa parhaat vinkkisi työnhakuun? Urapalvelujen eri tapahtumat ja koulutukset tarjoavat tähän mahdollisuuksia. Vierailevana rekrytoinnin asiantuntijana rakennat samalla positiivista työnantajakuvaa organisaatiostasi opiskelijoidemme keskuudessa ja autat heitä työnhaun kiemuroissa. 
 
Ota yhteyttä urapalveluihin, ja keskustellaan organisaatiollenne sopivista tavoista osallistua ja näkyä yliopistolla: employerservices@helsinki.fi.

Urapalvelut arvio aina yrityksen tai organisaation tarjonnan soveltuvuuden ja kiinnostavuuden Helsingin yliopiston koulutusalojen opiskelijoille. Urapalvelujen järjestämien tilaisuuksien tulee edistää yliopiston opiskelijoiden työllistyvyyttä ja työllistymismahdollisuuksia riittävässä määrin. 

Opiskelijajärjestöjen ja muiden toimijoiden kampusmessut

Valtiotieteilijöiden työelämämessut

Valtiotieteilijöiden työelämämessut on työelämätapahtuma, joka kerää yhteen yhteiskunnallisen alan opiskelijat, alumnit, asiantuntijat, tutkijat sekä työnantajat.

Messuilta saat tuoreimman ja kattavimman katsauksen siihen, mikä on valtio- ja yhteiskuntatieteilijöiden rooli tulevaisuuden työelämässä.

Aika: Loka-marraskuu
Kohderyhmä: valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat. 

Lisätietoja löydät VTM-messujen verkkosivuilta.

Potentiaali, Kumpulan kampus

Kumpulan Potentiaali on Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden järjestämä työelämä- ja rekrytointitapahtuma, joka on järjestetty vuodesta 2017 saakka. Kumpulan Potentiaali on ollut menestys niin opiskelijoiden kuin yritysvieraidenkin puolesta. 

Palautteeseen vastanneista yritysvieraista yli 95 % arvioi tapahtuman annin olevan vähintään hinnan väärti, ja joka neljäs koki tapahtuman annin olevan erinomainen hintaan nähden. 

Aika: Marraskuu
Kohderyhmä: luonnontieteiden, matematiikan ja tilastotieteen sekä tietojenkäsittelytieteen opiskelijat 

Lisätietoja löydät Kumpulan Potentiaalin verkkosivuilta

ViikkiAreena, Viikin kampus

ViikkiAreena on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen yhdessä järjestämä työelämätapahtuma, jossa opiskelijoilla ja koko yliopistoyhteisöllä on mahdollisuus saada tarkempi ja laajempi kuva yritysten toiminnasta, uusimmista suunnista ja uramahdollisuuksista.

Yrityksille taas ViikkiAreena on tilaisuus profiloitua työnantajana, tavata tulevaisuuden ammattilaisia sekä kuulla toimialan uutuuksista yliopistolla.  

ViikkiAreenassa puidaan ajankohtaisia teemoja ja parannetaan opiskelijoiden työelämävalmiuksia osana opintoja! 

Aika: Marraskuu
Kohderyhmä: maa- ja metsätalouden sekä elintarviketieteiden opiskelijat 

Llisätietoja löydät ViikkiAreenan verkkosivuilta.

Tai ole yhteydessä ViikkiAreenan järjestäjiin osoitteessa: viikkiareena@gmail.com.

Kehitä yhdessä opiskelijoiden kanssa

Yliopisto tekee tiiviisti yhteistyötä yritysten ja yhteiskunnan kanssa ratkaistaakseen aitoja ongelmia innovatiivisilla ja käytännöllisillä ratkaisuilla. Yksi muoto tästä ovat maisterintutkielmat.

Maisterintutkielman toimeksiannoiksi sopivat erinomaisesti projektiluontoiset tutkimus- ja kartoitustehtävät. Opiskelijalle maisterintutkielma on osaamisen näyte ja muodostaa selkeän kokonaisuuden, jolle määritellään tutkimustehtävä, tavoite, laajuus ja aikataulu.

Opinnäyteyhteistyötä tehdään kaikilla koulutusaloilla ja yhteistyökumppaneita löytyy monipuolisesti eri työnantajasektoreilta.

Voit ilmoittaa maisterintutkielman aiheesta JobTeaserissa. Opiskelijat ottavat suoraan yhteyttä, jos aihe kiinnostaa ja sopii heidän opintoihinsa. Opiskelija huolehtii oman koulutusohjelmansa hyväksynnästä opinnäytetyön aiheelle ja toimeksiannolle. 

Huom! Helsingin yliopistolla on erilaisia käytäntöjä maisterintutkielman tekemisestä toimeksiantona. Käytänteitä selvitetään parhaillaan ja ohjeet ovat työn alla.

Yliopisto voi myös olla sopimusosapuoli. Helsingin yliopistolla ei ole lahjakirjakäytäntöä tai säätiötä, jota kautta maisterintutkielman toimeksiannon voi rahoittaa.

Aarresaaren sivuilta löydät ohjeet ilmoituksen jättämiseen.

 

Lisätiedot, ota yhteyttä urapalveluihin:
employerservices@helsinki.fi

Gradumakery on Helsingin yliopiston uusi graduohjelma, joka sujuvoittaa toimeksiantotutkielmien teettämistä. Gradumakery on valmiiksi fasilitoitu prosessi, jonka aikana yrityksen ideasta jalostetaan akateemisesti kiinnostava tutkimusaihe, josta valmistuu puolessa vuodessa valmis lopputyö.

Gradumakeryssä muotoilemme yhteistyökumppanin idean sopivaksi lopputyön aiheeksi sparraamalla sitä yhdessä kumppanin ja alan akateemisen ohjaajan kanssa. Markkinoimme lopputyön aihetta laajasti sovituille koulutusohjelmien opiskelijoille ja etsimme kumppanin puolesta sopivan tekijän. Lisäksi järjestämme kolme valmiiksi suunniteltua tapaamista tutkielman tekijän ja kumppaniorganisaation välillä. Kun lopputyö on valmis, järjestämme kumppanille oman tutkielman tulosten esittelytilaisuuden, jotta tulokset pääsevät heti hyötykäyttöön. 

Yhteistyökumppanille prosessi on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi eikä se vaadi suurta ajallista panostusta. Kumppanilta yhteistyö vaatii yhden yhteyshenkilön, joka toimii tekijän mentorina prosessin aikana. Yhteyshenkilö osallistuu tutkimusaiheen sparraustapaamiseen, aiheen mukaan 3–4 tapaamiseen tutkielman tekijän kanssa sekä tutkielman esittelytilaisuuteen. Opiskelija osallistuu normaaliin tapaan oman koulutusohjelmansa graduseminaariin ja opinnäytetyön ohjausvastuu ja –velvollisuus säilyy yliopistolla. 

Gradumakeryn kautta tavoitat helposti monitieteisen opiskelijayhteisömme ja saat näkyvyyttä toivomiesi opiskelijaryhmien keskuudessa. Tutkielmayhteistyön kautta saat helposti organisaatiosi käyttöön viimeisimmän tutkimustiedon ja mahdollisuuden soveltaa teoriaa käytäntöön.

 

Lisätiedot & ota yhteyttä 
business@helsinki.fi

HELSUS Co-Creation Lab on fasilitoitu, yhteisluomiseen perustuva prosessi, jonka aikana opiskelijat tekevät maisterintutkielmansa yrityspartnereiden antamien kestävyyshaasteiden pohjalta. Kutakin kestävyyshaastetta tarkastellaan poikkitieteellisesti eri alojen opiskelijoiden näkökulmista. 

Co-creation Labin aikana opiskelija vastaa yhteistyökumppanin esittämään kestävyyshaasteeseen ja kirjoittaa maisterintutkielmansa prosessin aikana täsmentyvästä aiheesta. Verkostoituminen ja kokemuksen kerryttäminen ovat oleellinen osa prosessia, jossa tuomme yhteen todelliset kestävyyshaasteet ja tulevaisuuden asiantuntijat.

Co-Creation järjestettiin ensimmäisen kerran lukukaudella 2019-2020. Sen teemana oli kiertotalous ja kumppaneina UPM-Kymmene, Valio, Outotec  ja ympäristöministeriö. Vuoden 2022 Helsus Co-Creation Labissa ovat mukana Helen, Valmet, Metsägroup ja HSY. 

Lisätietoja ja ota yhteyttä:
business@helsinki.fi 

Helsinki Think Company on Helsingin yliopiston yrittäjyysyhteisö, joka tukee etenkin opiskelijoiden, tutkijoiden ja yrittäjien osaamisen kehittämistä. Think Company valmentaa taitoihin ja auttaa löytämään verkostoja, joiden kautta akateemista osaamista on mahdollista viedä käytäntöön yrittäjänä, yleisemmin työelämässä tai laajemman yhteiskunnallisen ongelmanratkaisun kautta.

Helsinki Think Companylla on yhteistyöskentelytilat kaikilla neljällä Helsingin yliopiston kampuksella. Tilojen lisäksi Think Company tuottaa monipuolisesti erilaisia työpajoja, tapahtumia, haastekilpailuja ja ohjelmia poikkitieteellisesti yli kampus- ja organisaatiorajojen. Think Company onkin kerryttänyt osaamista yhteiskehittämisestä, fasilitoinnista, työpajasuunnittelusta, esiiintymisvalmennuksesta, tiimityön tukemisesta, ideoinnin tukemisesta, projektisuunnittelusta, palvelumuotoilusta ja tapahtumatuotannosta vuodesta 2013 lähtien.

Tilojen ja tapahtumien ohella Think Companyn toiminnan ytimessä on yhteiskunnallisesta muutoksesta ja yrittäjyydestä kiinnostunut yhteisö, joka on opiskelijoita, tutkijoita, alumneja, yhteistyökumppaneita, yrittäjiä, korkeakouluja ja suomalaista innovaatioekosysteemiä kattava verkosto. Think Company tavoittaa kohderyhmäänsä laajasti tilojen, sisältöjen, yhteisön ja eri viestintäkanavien kautta.

 

Yritys- tai yhteistyökumppani mukana toiminnassa

Palveluna Helsinki Think Company toteuttaa eri tavoitteiden ympärille rakentuvia yhteiskehittämiseen perustuvia ohjelmakokonaisuuksia yhdessä yritys- ja organisaatiokumppaneiden kanssa. Erilaisten idea- ja haastaohjelmien tai -kilpailujen kautta kumppani pystyy esimerkiksi hakemaan ratkaisua tunnistamiinsa ongelmiin opiskelijoiden ja tutkijoiden kanssa, kirkastamaan työnantajamielikuvaansa, tuomaan eri toimijoita yhteen ratkaisemaan yhteisiä haasteita tai nostamaan ratkaisijoita ja ratkaisuideoita oman organisaationsa sisältä.

Helsinki Think Company on erikoistunut laajoihin ja vaikuttaviin yhteiskunnallisiin ja ympäristöön liittyviin haasteisiin ja rakentanut onnistuneita ohjelmakokonaisuuksia eri yritysten, järjestöjen ja julkisten toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat olleet muun muassa Fazer, Kone, Sitra, Roche, Pohjolan Voima, Taideyliopisto, Aalto-yliopisto, Haaga-Helia, Laurea, LUKE, E2, Kansalliskirjasto, CSC, Vikes, Uudenmaan liitto, Suomen pakolaisapu  ja valtiovarainministeriö.

Laajempien ohjelmakokonaisuuksien ohella Think Company tarjoaa fasilitointia ja suunnittelua yksittäisiin työpajoihin ja työpajakokonaisuuksiin. Teemat muotoillaan yhdessä asiakkaan kanssa vastaamaan käsillä olevia tarpeita, ja niitä voivat olla esimerkiksi ongelmanratkaisu, yhteistyön suunnittelu, tiimityön kehittäminen, yrittäjämäiset taidot, projektisuunnittelu, ideointi, pitchaaminen tai eri sukupolvien väliset haasteet työelämässä.

Think Companyn kanssa on mahdollista tehdä myös opiskelijoita, tutkijoita tai pääkaupungin yrittäjyysekosysteemiä arjessa tavoittavaa tiloihin, verkostoihin tai eri viestintäkanaviin perustuvaa yhteistyötä.

Lisätietoja ja ota yhteyttä:

Think Companyn vastuutiimin tavoittaa osoitteesta https://www.thinkcompany.fi/contact-us. Yhteydenoton kautta on mahdollista pyytää lisätietoja tai sopia tapaaminen, jossa käydään läpi ajatuksia ja toiveita mahdollisesta yhteistyöstä. Jokainen yhteistyö suunnitellaan yhdessä kumppanin kanssa ja hinnoitellaan joustavasti.
 

Voit lähestyä myös suoraan Helsingin yliopiston tiedekunta- ja ainejärjestöjä. Monet järjestöistä etsivät aktiivisesti yrityksistä yhteistyökumppaneita esimerkiksi yritysvierailuja varten. Järjestöjen kautta voit tavoittaa suoraan myös yrityksesi kannalta relevanteimmat osaajat. Osa järjestöistä perii maksua tapahtumien tai työpaikkojen välittämisestä.

Lisätietoja ja ota yhteyttä:
Löydät listan Helsingin ylipiston tiedekunta- ja ainejärjestöistä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan sivuilta.

Onnistumistarinoita
Suosittelemme ehdottomasti harjoittelijan palkkaamista!
Ota yhteyttä

Ota yhteyttä urapalveluihin - katsotaan yhdessä yrityksesi toiveet ja tarpeet sekä mietitään oikeat yhteistyömuodot tehdä yhteistyötä opiskelijoiden kanssa.

Lähetä sähköpostia: employerservices@helsinki.fi.