FAIR Nordic EPOS Data Hub

Nordic EPOS - A FAIR Nordic EPOS Data Hub - on NordForsk rahoitteinen projekti, joka sai positiivisen rahoituspäätöksen Nordic Research Infrastructure Hubs (2020-2022) haussa.

 

Yhteistyökumppaneina ovat geofysikaalisia observatorioita Islannista, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta. Nordic EPOS -partnerit ylläpitävät kansallisia EPOSiin liittyviä tutkimusinfrastruktuureja (National Research Infrastructures, NRIs) jotka toimittavat dataa EPOS:iin Thematic Core Services (TCS) kautta ja/tai ovat osallisena näissä TCS konsortioissa.

Lisätietoja Nordic EPOS -projektista, sen tavoitteista ja partnereista löydät englinninkielisiltä Nordic EPOS -sivuiltamme.

Nordic EPOS (in English)

Osa-alueet

Nordic EPOS järjestää työpajoja ja koulutustilaisuuksia sekä valmistelee opetusmateriaaleja tavoitteidensa saavuttamiseksi. Nordic EPOS on jaettu kuuteen osaan: 

  • EPOS infrastruktuuri datan ja palveluiden käytön koulutus,
  • Pohjoismaisen datan integrointi ja FAIRness,
  • Seismologisten havaintoverkkojen pohjoismainen asemahallinta,
  • Indusoitu seismisyys ja turvallinen yhteiskunta,
  • Vulkaanisen tuhkan ja kaasun monitorointi,
  • Geomagneettiset hasardit,
  • Viestintä ja vuorovaikutus
  • Jokainen kumppani on vastuussa yhdestä tai useammasta tehtävästä.
Tapahtumat

Englanninkielisiltä sivuiltamme löytyy ajantaisainen listaus menneistä ja tulevista pohjoismaisista EPOS tapahtumista. 

Pohjoismaista EPOS-toimintaa mainostetaan myös Nordic EPOS sähköpostilistan, EPOS:n ja kansallisten verkostojen nettisivuilla, sekä alan tapahtumissa ja seminaareissa. Suurin osa toiminnoista tapahtuu paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä kokouksissa, työpajoissa sekä konferensseissa. 

Nordic EPOS -tapahtumat (englanniksi)

Materiaalipankki

Kokoelma Nordic EPOS projektin puitteissa tuotetuista tai siihen vahvasti sidoksissa olevista opetus- ja koulutusmateriaaleista ja esityksistä löytyy englanninkielisiltä sivuiltamme. Lisäksi sivuilta löytyy linkkejä pohjoismaiselle EPOS-yhteisölle mahdollisesti hyödyllisiin materiaaleihin. Nordic EPOS -materiaalipankki (englanniksi)