Nordic EPOS

Nordic EPOS edistää ja syventää olemassa olevaa aktiivista pohjoismaista kiinteän maan tutkimusinfrastuktuurien vuorovaikutusta yleisesti ja erityisesti liittyen eurooppalaiseen EPOS tutkimusinfrastruktuuriin (European Plate Observing System).

Yhdessä voimme vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin pohjolassa pohjoismaisen datan avulla. Kehitämme asiantuntemusta ja työkaluja, jotka on suunniteltu integroimaan pohjoismaiset kiinteän maan geofysikaalisten tutkimusinfrastruktuurien tuottamat aineistot ja parantamaan niiden saatavuutta ja hyödyllisyyttä pohjoismaiselle tutkimusyhteisölle ja muille sidosryhmille. Yksi projektin tavoitteista edistää FAIR-periaatteita (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) tiedonsaannissa. Lue lisää hankkeen tavoitteista ja odotetuista tuloksista.