EPOS ja Nordic EPOS

EPOS (Euroopan mannerlaattojen havainnointijärjestelmä - European Plate Observing System) on hajautettu eurooppalainen geotieteellinen tutkimusinfrastruktuuri, joka muodostuu kansallisista havaintoasemista, kansainvälisistä tietokeskuksista sekä toimintaa koordinoivasta italialaisesta päämajasta.

Havaintoasemien hajautetun verkoston tavoitteena on kerätä tietoa ja lisätä ymmärrystä Euroopan mannerlaatan liikkeistä ja käynnissä olevista geologis-geofysikaalisista prosesseista sekä niihin liittyvistä luonnonkatastrofeista ja muista sosioekonomisista vaikutuksista. Aineistot mahdollistavat korkealaatuisen geotieteellisen tutkimuksen sekä ympäristön monitoroinnin Euroopassa ja arktisella alueella. Niiden avulla voidaan edistää muun muassa mineraalisten luonnonvarojen kartoittamista ja käyttöä sekä edistää energiavarojen käyttöä, kartoitusta sekä valvontaa.

EPOS ERIC - European Research Infrastructure Consortium perusteteettiin Euroopan komission päätöksellä vuonna 2018. Pohjoismaista Norja, Tanska ja Islanti ovat jäseninä ja Suomi on liittymässä EPOS ERIC:in täysimääräiseksi jäseneksi vuoden 2022 aikana.

Tutustu englanniksi EPOS:iin (aukeaa uuteen välilehteen)

Nordic EPOS - A FAIR Nordic EPOS Data Hub

Nordic EPOS edistää ja syventää olemassa olevaa aktiivista pohjoismaista kiinteän maan tutkimusinfrastuktuurien vuorovaikutusta yleisesti ja erityisesti liittyen EPOS:iin.

Nordic EPOS - A FAIR Nordic EPOS Data Hub - on NordForskin pohjoismaisten tutkimusinfrastruktuurikeskusten (2020-2022) kautta rahoitettu pohjoismaalainen geofysikaalisten observatorioiden yhteishanke.

Kansalliset EPOS konsortiot

Pohjoismaista Islanti, Norja ja Tanska kuuluvat jäseninä EPOS ERIC:iin ja Suomi on liittymässä jäseneksi kuluvan vuoden aikana. Nordic EPOS partnerit ovat mukana pohjoismaisissa kansallisissa EPOS verkostoista:

Nordic EPOS partnerit

Nordic EPOS konsortio koostuu Helsingin, Bergenin, Uppsalan ja Oulun yliopistoista sekä Tanskan ja Grönlannin geologisesta tutkimuskeskuksesta (GEUS) ja Islannin ilmatieteen laitoksesta (IMO).