Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnan tehtävänä on huolehtia ihmistieteitä edustavan, ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä Helsingin yliopistossa, ohjata lausunnoillaan ja toiminnallaan ihmistieteellisen tutkimuksen eettisyyden kehittymistä esimerkiksi seuraamalla ja koordinoimalla tutkimuseettistä koulutusta. Toimikunta myös opastaa tutkimuseettisissä kysymyksissä ja auttaa tutkimuseettisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista.

Toimikunnan jäsenet toimikaudella 2014 - 2017

Puheenjohtaja
Tutkimusjohtaja, dosentti Erika Löfström

Sihteeri
Johanna Väyrynen
eettinen-toimikunta@helsinki.fi
 

Jäsenet (varajäsen suluissa)

 • Yliopistonlehtori Kirsti Salmi-Niklander (professori Taru Nordlund)
 • Professori (ma.) Markku Haakana (professori Jan Lindström)
 • Yliopistonlehtori Maijaliisa Erkkola (tutkijatohtori Liisa Korkalo)
 • Akatemiatutkija Emilia Korkea-aho (tohtorikoulutettava, OTK Kristian Wohlström)
 • Professori (ma.) Kati Tervo-Niemelä (tutkijatohtori Anna Sofia Salonen)
 • Professori Heta Gylling (pedagoginen yliopistonlehtori Liisa Myyry)
 • Akatemiatutkija Teppo Särkämö (tutkijatohtori Marius Lahti)
 • Tohtorikoulutettava, VTM, LuK Johanna Ahola-Launonen (tutkijatohtori Paula Schönach)

 

Kokousaikataulu

HY:n ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnan seuraavat kokouspäivät:

 • 30.8.2017
 • 21.9.2017

 • 17.10.2017

 • 15.11.2017

 • 15.12.2017

 • 18.1.2018

Kokouksessa käsiteltäväksi toivottavat lausuntopyyntöhakemukset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen eettinen-toimikunta@helsinki.fi. Asiakirjat lähetetään yhtenä pdf-dokumenttina viimeistään kahta viikkoa ennen kyseistä kokousta. Jos toimikunnan kokouksessa todetaan tutkimuksen täyttävän ihmistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet, toimikunnan lausunto lähetetään hakijalle sähköpostitse kahden viikon kuluessa siitä kokouksesta, jossa lausuntopyyntöä on käsitelty.

Ohjeet tutkijoille

Tutkijoita pyydetään tutustumaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimiin ihmistieteisiin luettavien tutkimusalojen eettisiin periaatteisiin.