Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta

Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnan tehtävänä on huolehtia ihmistieteitä edustavan, ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä Helsingin yliopistossa, ohjata lausunnoillaan ja toiminnallaan ihmistieteellisen tutkimuksen eettisyyden kehittymistä esimerkiksi seuraamalla ja koordinoimalla tutkimuseettistä koulutusta. Toimikunta myös opastaa tutkimuseettisissä kysymyksissä ja auttaa tutkimuseettisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista.

Toimikunnan jäsenet toimikaudella 2018 - 2021

Puheenjohtaja
Professori Erika Löfström

Sihteeri
Tutkimushallinnon asiantuntija, FT Riikka Palonkorpi
eettinen-toimikunta@helsinki.fi
 

Jäsenet (varajäsen suluissa)

 • Tutkijatohtori Ida Koivisto (professori Kimmo Nuotio)
 • Yliopistonlehtori Salla Kurhila (professori Jan Lindström)
 • Tutkijatohtori Marius Lahti-Pulkkinen (dosentti Jussi Saarinen)
 • Yliopistotutkija Karoliina Snell (tutkimusjohtaja Kaijus Ervasti)
 • Yliopistonlehtori Raisa Valve (yliopistonlehtori Riitta Freese)
 • Professori Auli Vähäkangas (yliopistotutkija Maija Penttilä)
 • Tohtorikoulutettava Katja Tikka (tohtorikoulutettava Ilja Kokkonen)

 

Kokousaikataulu

HY:n ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnan seuraavat kokouspäivät:

 • 14.12.2018
 • 16.1.2019
 • 13.2.2019
 • 18.3.2019
 • 16.4.2019
 • 14.5.2019
 • 14.6.2019

Kokouksessa käsiteltäväksi toivottavat lausuntopyyntöhakemukset tulee lähettää yhtenä pdf-dokumenttina e-lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/94449/lomake.html viimeistään kaksi viikkoa ennen toivottua kokousta. Jos toimikunnan kokouksessa todetaan tutkimuksen täyttävän ihmistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet, toimikunnan lausunto lähetetään hakijalle sähköpostitse kahden viikon kuluessa siitä kokouksesta, jossa lausuntopyyntöä on käsitelty.

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä toimikunnan sihteeriin: eettinen-toimikunta@helsinki.fi.

 

Ohjeet tutkijoille

Tutkijoita pyydetään tutustumaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimiin ihmistieteisiin luettavien tutkimusalojen eettisiin periaatteisiin.