Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta

Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnan tehtävänä on huolehtia ihmistieteitä edustavan, ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä Helsingin yliopistossa, ohjata lausunnoillaan ja toiminnallaan ihmistieteellisen tutkimuksen eettisyyden kehittymistä esimerkiksi seuraamalla ja koordinoimalla tutkimuseettistä koulutusta. Toimikunta myös opastaa tutkimuseettisissä kysymyksissä ja auttaa tutkimuseettisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista.

Toimikunnan jäsenet toimikaudella 2018 - 2021

Puheenjohtaja
Professori Erika Löfström

Sihteeri
Tutkimushallinnon asiantuntija, FT Riikka Palonkorpi
eettinen-toimikunta@helsinki.fi
 

Jäsenet (varajäsen suluissa)

 • Tutkijatohtori Ida Koivisto (OTM Kristian Wohlström)
 • Yliopistonlehtori Salla Kurhila (professori Jan Lindström)
 • Tutkijatohtori Marius Lahti-Pulkkinen (dosentti Jussi Saarinen)
 • Akatemiatutkija Mianna Meskus (yliopistolehtori Aili Pyhälä)
 • Yliopistonlehtori Raisa Valve (yliopistonlehtori Riitta Freese)
 • Professori Auli Vähäkangas (yliopistotutkija Maija Penttilä)
 • Tohtorikoulutettava Katja Tikka (tohtorikoulutettava Ilja Kokkonen)

 

Kokousaikataulu

HY:n ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnan seuraavat kokouspäivät:

 • 3.9.2018
 • 3.10.2018
 • 6.11.2018
 • 5.12.2018

Kokouksessa käsiteltäväksi toivottavat lausuntopyyntöhakemukset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen eettinen-toimikunta@helsinki.fi. Asiakirjat lähetetään yhtenä pdf-dokumenttina viimeistään kahta viikkoa ennen kyseistä kokousta. Jos toimikunnan kokouksessa todetaan tutkimuksen täyttävän ihmistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet, toimikunnan lausunto lähetetään hakijalle sähköpostitse kahden viikon kuluessa siitä kokouksesta, jossa lausuntopyyntöä on käsitelty.

Ohjeet tutkijoille

Tutkijoita pyydetään tutustumaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimiin ihmistieteisiin luettavien tutkimusalojen eettisiin periaatteisiin.