Aleksanteri-instituutti

Aleksanteri-instituutti on valtakunnallinen, Helsingin yliopiston alainen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuskeskus. Se palvelee Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen, opetuksen ja tuntemuksen kenttää erityisesti yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden alalla.

Aleksanteri-instituutin tutkimustoiminta keskittyy kuudelle painopistealueelle, joiden valinta perustuu sekä kohdemaiden tutkimustarpeeseen ja analyysiin niiden tulevaisuuden haasteista että instituutin piirissä olevan asiantuntemuksen hyödyntämiseen. Jokaista painopistealuetta lähestytään laajempien monitieteisten tutkimusohjelmien kautta, jotka muodostuvat yhdestä tai useammasta tutkimusprojektista.

  • Kestävän kehityksen edellytykset yhteiskunnan, ympäristön ja talouden näkökulmasta
  • Demokratia ja sen haasteet
  • Identiteetit ja kulttuurit muutoksessa
  • Turvallisuus; uudet ja perinteiset uhkat
  • Hyvinvointipolitiikka ja hyvinvoinnin tila
  • Digitalisaation mahdollisuudet ja haasteet

Aleksanteri-instituutilla on myös oma kansainvälinen maisteriohjelma Russian, Eurasian, and Eastern European Studies.

Aleksanteri-instituutin oma verkkosivusto löytyy osoitteesta helsinki.fi/aleksanteri.