Digitaaliset ihmistieteet

Digitaalisten ihmistieteiden tutkimus pitää sisällään niin kognitiotiedettä, kieliteknologiaa kuin fonetiikkaa.