Patsas. Photo: Mika Federley

Opintojen suorittaminen edellyttää opinto-oikeutta kyseisiin opintoihin. Suurimmalla osalla opiskelijoista on valinnan kautta saatu tutkinnonsuoritusoikeus humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon ja/tai filosofian maisterin tutkintoon. Tutkinnot on suunniteltu siten, että ne on mahdollista suorittaa viidessä vuodessa, mikä on myös lain määrittelemä tavoiteaika tutkinnoille.

Jos olet kiinnostunut tutkinnon suorittamisesta, tutustu Hae humanistiksi -sivuun, jossa on esitelty tiedekunnan oppiainevalikoima. Koulutusohjelmien kuvausten yhteydessä on kerrottu tarkemmin erilaista tavoista hakea tutkinnonsuoritusoikeutta.

Tiedekunnassa voi opiskella myös erillisten opintojen oikeudella, JOO-opinto-oikeudella tai vaihto-opiskelijana. Erillisten opintojen oikeus on tarkoitettu jo valmistuneille henkilöille, jotka haluavat suorittaa vain tiettyjä opintoja. JOO-opintoja voivat tehdä toisen yliopiston opiskelijat, jotka haluavat suorittaa jonkin kokonaisuuden tiedekunnassa. JOO-opinnoista on kerrottu kattavasti JOOPAS.fi -sivustolla, jonka kautta oikeutta myös haetaan. Vaihto-opiskelijaksi puolestaan voivat hakeutua ulkomaisessa yliopistossa tutkintoa suorittavat opiskelijat. Jos olet kiinnostunut tiedekunnan tarjoamista opinnoista, niin huomaa että monia aineita voi opiskella myös avoimessa yliopistossa.

Opintojen aikana opintosuunnitelmaa täytyy toisinaan päivittää tai tutkintoa varten varattu aika voi joskus lähestyä loppuaan. On myös mahdollista, että olet unohtanut lukuvuosi-ilmoittautumisen. Opintoaika-sivulle on koottu tietoja sellaisille opiskelijoille, jotka ovat Etappi-seurannassa, tarvitsevat lisäaikaa tutkinnon loppuunsaattamiseksi tai haluavat hakea opinto-oikeuden palauttamista. Sivulla kerrotaan myös opinto-oikeudesta luopumisen mahdollisuudesta.

Opettajan pätevyys -sivulle on koottu tietoa humanistisen tiedekunnan opetettavista aineista (millaisia opintoja pätevyyteen vaaditaan, miten opintoja voi suorittaa), lisäksi löydät ohjeet vastaavuustodistuksen hakemista varten.