Millaista opiskelu on?

Humanistisessa tiedekunnassa voit suorittaa alempana korkeakoulututkintona humanististen tieteiden kandidaatin (HuK, 180 opintopistettä) ja ylempänä korkeakoulututkintona filosofian maisterin (FM, 120 opintopistettä) tutkinnon. Filosofian tohtorin tutkinto koostuu väitöskirjasta sekä 40 opintopisteen laajuisista pakollisista opinnoista.
Kandi- ja maisteriohjelmat

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suoritat jossakin tiedekunnan kuudesta kandiohjelmasta. Kandiohjelma voi pitää sisällään useita opintosuuntia (esim. kielten kandiohjelmassa opintosuuntinaan englanti, ranska, saksa jne.). Kandidaatin tutkintoon suoritetaan opintoja omasta koulutusohjelmasta/opintosuunnasta (esim. yhteiset opinnot, perus- ja aineopinnot) sekä joltakin toiselta tieteenalalta (valinnaiset opinnot). Lisäksi tutkintoon kuuluu yhteisiä kieli-, viestintä- ja tietotekniikkaopintoja sekä tarvittaessa yksittäisiä suorituksia niin, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy. Osana oman tieteenalan/opintosuunnan aineopintoja teet myös ensimmäisen tieteellisen tutkielmasi, kandidaatintutkielman.

Filosofian maisterin tutkinnon suoritat jossakin tiedekunnan tiedekunnan maisteriohjelmassa. Suurimman osan tutkintoa muodostavat koulutusohjelman/opintosuunnan syventävät opinnot (vähintään puolet tutkinnosta). Koulutusohjelmasta riippuen tutkintoon voi suorittaa valinnaisia opintoja. Osana koulutusohjelman/opintosuunnan syventäviä opintoja kirjoitat myös syventävien opintojen tutkielman.

Opintoja suoritetaan opetussuunnitelman mukaan. Opetussuunnitelmassa on määritelty esimerkiksi se, mitä jonkin opintojakson suorittamiseksi on tehtävä ja millaisia taitoja opintojakson suoritettuasi olet saanut. Opintojaksojen suoritustavat vaihtelevat opetukseen osallistumisesta ja siihen liittyvien tehtävien tekemisestä kirjallisuuteen pohjautuviin tentteihin sekä itsenäisiin kirjallisiin töihin eli esseisiin.

Opiskelijana voit itse vaikuttaa monin osin tutkintosi sisältöön. Esimerkiksi valinnaisten opintojen valinnat voivat olla usein hyvin yksilöllisiä. Vapauden vastapainona joudut suunnittelemaan opintoja, pohtimaan tavoitteitasi ja tekemään erilaisia valintoja opintoihin liittyvissä asioissa monia muita aloja itsenäisemmin. Tätä työtä ei kuitenkaan tarvitse yksin, sillä opintoja ja opintojen suunnittelua ohjataan tutkintojen aikana eri vaiheissa.

Vain harva humanistisen alan ammatti edellyttää tiettyjä opintoja, mutta esimerkiksi opettajan työstä kiinnostuneiden on syytä huomioida, että pätevyyttä varten tulee suorittaa opettajan pedagogiset opinnot. Valinnaisten opintojen valikoima on jo humanistisen tiedekunnan sisällä suuri, ja lisäksi valintoja voi tehdä muista tiedekunnista sekä muista yliopistoista (Suomen sisällä ns. JOO-opinnot, ulkomailla opiskelijavaihto).

Humanistisen tiedekunnan tarjoamista valinnaisista opinnoista suurin osa on vapaita, eli valinnaisen opintokokonaisuuden opiskelun voi aloittaa kuka vain Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija. Osa opinnoista on rajoituksen alaisia, jolloin opintokokonaisuuden opiskelua varten ensin erillinen koe tai oikeutta haetaan esimerkiksi erillisellä hakemuksella. Rajoituksen alaisia kokonaisuuksia ovat tyypillisesti suurimmat kieliaineet sekä historia.

Tutkintoihin on mahdollista hyväksilukea myös muualla suoritettuja opintoja. Opinnot voivat korvata opintojaksoja koulutusohjelmasta/opintosuunnastasi, valinnaisista opinnoista tai yhteisistä kieli- ja viestintäopinnoista. Toiseen tutkintoon käytettyjä opintoja voi hyväksilukea toiseen samantasoiseen tutkintoon tai ylemmästä tutkinnosta alempaan. Alemmasta tutkinnosta ei voi hyväksilukea opintoja ylempään tutkintoon.

Humanistisen alan opiskelijana voit muodostaa oman näköisesi tutkinnon, oppia uutta maailmasta, väitellä ympäröivästä yhteiskunnasta ja hankkia laaja-alaisen sivistyksen, joka kantaa elämässä pitkälle eteenpäin.