Kandi- ja maisteriohjelmat

Humanistisen korkeakoulututkinnon suomen- ja ruotsinkielisinä vaihtoehtoina on 6 kandiohjelmaa ja 12 maisteriohjelmaa.
Kandiohjelmat
Maisteriohjelmat