Mihin humanisti valmistuu?

Humanisti hallitsee kieliä ja kulttuureja, hän ymmärtää merkityksiä ja ihmisyyden moninaisuutta. Humanistilla on taitoja monenlaisiin työtehtäviin.
Humanisti osaa ja ymmärtää

Osa tiedekunnan opiskelijoista valmistuu ammattiin, joko opettajaksi tai kääntäjäksi. Monet valmistuvat generalisteiksi, jolloin heillä on valmiuksia useaankin eri tehtävään.

Humanistin koulutus on luonteeltaan ajatonta, sillä opintojen aikana saadut taidot ovat monipuolisesti hyödynnettävissä eri aikoina, riippumatta tehtävästä ja tehtävän muutoksista. Humanistit ovat valmiita elämään muutoksessa ja osallistumaan maailman muuttamiseen.

Opintojen aikana opit oman alasi substanssitaitoja. Lisäksi opit analyyttisen ja kriittisen ajattelun taitoja, argumentaatiota, kirjallisen viestinnän taitoja sekä kehität kykyäsi koostaa laajoista ja monimuotoisista aineistoista erilaisia esityksiä. Vahvistat vuorovaikutustaitojasi sekä ryhmätyö- ja projektiosaamistasi. Kaikkiaan opit tietoja ja taitoja, joiden avulla pystyt kehittämään itseäsi alasi ammattilaiseksi, omaksut eri työtehtävissä tarvittavaa ammattitaitoa ja osaat sanoittaa oman asiantuntemuksesi.