hum-hae-humanistiksi-perus.jpg

Humanistisessa tiedekunnassa voit opiskella esimerkiksi kieliä, kulttuureita, taiteiden tutkimusta, filosofiaa ja historiaa.

Voit suorittaa humanistisessa tiedekunnassa viisivuotisen koulutuksen, joka johtaa humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon (HuK) ja filosofian maisterin tutkintoon (FM), tai kaksivuotisen koulutuksen, joka johtaa filosofian maisterin tutkintoon (FM).

Tutustu myös sivuihin Opiskelu ja Millaista opiskelu on, joilla on kerrottu tarkemmin opiskelemisesta ja opintojen myötä saaduista taidoista.

Opintokokonaisuudet, jotka ovat tarjolla vain sivuaineena, löydät täältä.

Tähtäätkö tohtoriksi? Lisätietoa jatko-opiskelijaksi hakemisesta löydät täältä.