Tohtorikoulutus

Tohtorikoulutus toteutetaan Helsingin yliopistossa tohtoriohjelmissa, jotka kuuluvat Helsingin yliopiston tutkijakouluun. Humanistisen tiedekunnan vastuulla on neljä tohtoriohjelmaa. Lisäksi humanistisen alan tohtorintutkinnon voi suorittaa yhteensä seitsemässä muiden tiedekuntien koordinoimassa tohtoriohjelmassa.
Toh­to­ri­kou­lu­tuk­sen ra­ken­ne

Jatko-opinto-oikeutta haetaan aina johonkin tohtoriohjelmaan, mutta tutkinnon myöntää tiedekunta. Hakiessaan tohtoriohjelmaan hakija valitsee tavoitetutkinnon ja kotitiedekunnan aiemman opintotaustansa ja väitöskirjansa aiheen perusteella.

Humanistisessa tiedekunnassa suoritettava tavoitetutkinto on filosofian tohtorin tutkinto. Humanistisen alan filosofian tohtorin tutkinnon voi suorittaa kaikissa neljässä humanistisen tiedekunnan vastuulla olevassa tohtoriohjelmassa sekä seitsemässä muiden tiedekuntien koordinoimassa tohtoriohjelmassa.

Tohtorintutkinto koostuu kaikissa tohtoriohjelmissa väitöskirjasta sekä 40 opintopisteen laajuisista pakollisista opinnoista. Väitöskirja voi olla muodoltaan monografia tai artikkeliväitöskirja.

Tutkintoon kuuluvat opinnot suunnitellaan joustavasti niin, että ne tukevat väittelijän tulevaisuudensuunnitelmia parhaalla mahdollisella tavalla. Metodi- ja teoriaopintojen lisäksi tutkintoon voi sisällyttää esimerkiksi viestintään, pedagogiikkaan, tiedehallintoon tai johtamiseen liittyviä opintoja, joita Helsingin yliopiston tutkijakoulu järjestää tohtoriohjelmien väitöskirjatutkijoille.

Suoritustavat ovat monipuolisia: perinteisten suoritusmuotojen lisäksi opintopisteitä voi kerryttää esimerkiksi konferenssiesitelmillä, tieteellisillä julkaisuilla, opetuksella tai tapahtumien organisoinnilla. Yksilöllisesti rakennettu tutkinto mahdollistaa oman asiantuntijuuden kehittämisen haluttuun suuntaan.

Lisää tietoa tohtoriopintoihin hakemisesta löydät yliopiston yleisistä ohjeista tohtorikoulutukseen hakeville sekä kunkin tohtoriohjelman omilta verkkosivuilla.

Tiedekunnan professorit ja vastuulliset tutkijat toimivat alansa tohtoriohjelmissa tohtorikoulutettavien ohjaajina. Myös tohtoriohjelmien ohjaajista löydät lisää tietoa kunkin tohtoriohjelman verkkosivuilta.