Tohtorikoulutus

Humanistisen tiedekunnan tohtoriohjelmien tohtorikoulutus tarjoaa monipuoliset eväät työelämään, onpa tähtäimessä sitten tutkijanura tai asiantuntijatehtävät yliopiston ulkopuolella. Koulutuksen tavoitteena on, että valmis humanistitohtori on syvällisesti perehtynyt omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen, hallitsee alansa tutkimusmenetelmät ja soveltaa niitä kriittisesti uutta tieteellistä tietoa luodessaan. Tohtorintutkinnon suorittaneella on lisäksi tarjota työmarkkinoille ainutlaatuista osaamista esimerkiksi laajamittaisten projektien hallinnassa ja tulosten raportoinnissa, ongelmanratkaisussa ja yleisessä tieteellisessä ajattelussa.

Tohtorintutkintoon väitöskirjan lisäksi kuuluvat pakolliset opinnot suunnitellaan joustavasti niin, että ne tukevat väittelijän tulevaisuudensuunnitelmia parhaalla mahdollisella tavalla. Metodi- ja teoriaopintojen lisäksi tutkintoon voi sisällyttää esimerkiksi viestintään, pedagogiikkaan, tiedehallintoon tai johtamiseen liittyviä opintoja. Suoritustavat ovat monipuolisia: perinteisten suoritusmuotojen lisäksi opintopisteitä voi kerryttää esimerkiksi konferenssiesitelmillä, tieteellisillä julkaisuilla, opetuksella tai tapahtumien organisoinnilla. Yksilöllisesti rakennettu tutkinto mahdollistaa oman asiantuntijuuden kehittämisen haluttuun suuntaan.

Ohjauksella on keskeinen rooli opintojen onnistumisessa. Opintojen alkuvaiheessa uusi tohtorikoulutettava rakentaa ohjaajien ja tiedeyhteisön tuella itselleen toimivan tutkimuksen työtavan. Tiedekunnan tohtoriohjelmat panostavat korkealaatuiseen ohjaukseen. Laadun ja jatkuvuuden varmistamiseksi jokaisella tohtorikoulutettavalla on vastaava ohjaaja, joka on pysyvässä tai pitkäaikaisessa työsuhteessa tiedekuntaan. Suositeltavaa on, että vastaavan ohjaajan lisäksi opiskelijalla on yksi tai useampia muita ohjaajia.

Tohtorintutkinto on pitkäkestoinen, mutta palkitseva prosessi. Humanistisesta tiedekunnasta valmistuneet tohtorit ovat monipuolisen koulutuksen saaneita tieteellisiä asiantuntijoita, joilla on edellytykset toimia vaativissa yliopistollisissa tutkimus- ja opetustehtävissä sekä akateemista ammattitaitoa vaativissa tietoyhteiskunnan asiantuntijatehtävissä.