UKK: Palautukset, myöhästyneet lainat, perintä ja lainauskielto

Usein kysyttyjä kysymyksiä Helsingin yliopiston kirjaston aineiston palautuskäytännöistä.
Voi­ko lai­nat pa­laut­taa eri kir­jas­toon kuin mis­tä ne on lai­nat­tu?

Voi. Helsingin yliopiston kirjaston kirjat voi palauttaa mihin tahansa toimipaikkaan riippumatta siitä, mistä ne on lainattu. Helsingin yliopiston kirjaston toimipaikat ovat Pääkirjasto Kaisa-talossa, Kumpulan kampuskirjasto, Meilahden kampuskirjasto ja Viikin kampuskirjasto.

Muiden kuin Helsingin yliopiston kirjaston (esim. muut Helka-kirjastot, Helsingin kaupunginkirjasto tai Kansalliskirjasto) aineistoa ei oteta vastaan Helsingin yliopiston kirjaston toimipaikoissa.

Voi­ko kir­jan pa­laut­taa pos­tit­se?

Voit omalla vastuullasi palauttaa kirjat myös postitse. Lainaajana olet vastuussa lainatusta aineistosta, kunnes se on palautunut kirjastoon. 

Käytä kirjalähetyksissä kirjaston PL-numeroa.

Helsingin yliopiston kirjasto
Kaisa-talo
PL 53 (Fabianinkatu 30)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinnumero lähetystietoja varten: +358 50 4150491

Onko teil­lä pa­lau­tus­luuk­kua tai voi­ko kir­jo­ja pa­laut­taa esim. vah­ti­mes­ta­ril­le?

Pääkirjaston pääsisäänkäynnin (Fabianinkatu 30) vasemmalla puolella on yöpalautusluukku, joka aukeaa kirjastokortilla. Lainat merkitään palautetuiksi seuraavana aukiolopäivänä.

Kumpulan kampuksella aineistoa voi palauttaa palautusluukkuun aukioloaikojen ulkopuolella. Palautusluukku sijaitsee Physicumin pääoven (Gustaf Hällströmin katu 2a) oikealla puolella seinässä harmaan sivuoven vieressä. Lainat merkitään palautetuiksi seuraavana aukiolopäivänä.

Palautusluukkujen tyhjennyksessä on poikkeuksia kesällä kiinni olevissa kampuskirjastoissa.

Mil­loin kirjasto lä­het­tää kar­hu­ja eli pa­lau­tus­ke­ho­tuk­sia?

Ensimmäinen palautuskehotus lähtee eräpäivän jälkeen, toinen 15 vuorokautta eräpäivästä ja kolmas 30 vuorokautta eräpäivästä. Toisen kehotuksen jälkeen olet lainauskiellossa, kunnes laina on palautettu.

Kolmannessa palautuskehotuksessa varoitetaan myöhässä olevan aineiston siirtymisestä perintään.

Jos pa­lau­tan lai­nan myö­häs­sä, me­nee­kö sak­koa?

Menee. Myöhästymismaksu alkaa eräpäivän jälkeisestä päivästä ja kertyy enintään 15 päivältä. Maksuilta voi kuitenkin välttyä palauttamalla kirjan kirjastoon tai uusimalla sen viimeistään eräpäivänä. Lainan voi uusia, ellei kirjaan ole varauksia.

Mit­kä ovat myö­häs­ty­mis­mak­sut?

Myöhästymismaksu alkaa eräpäivän jälkeisestä päivästä ja kertyy 15 päivän ajan, jonka jälkeen lainaaja joutuu lainauskieltoon. Eräpäivästä kuukauden myöhässä olevan aineiston perintä siirtyy perintätoimistolle. Kirjan korvausmaksu on vähintään 80 €/nide. Lisäksi asiakas joutuu maksamaan kertyneet myöhästymismaksut ja perintätoimiston kulut.

Katso kurssikirjojen, lyhytlainojen ja muiden kokoelmien myöhästymismaksut kirjaston hinnastosta.

Mil­loin asia­kas jou­tuu lai­naus­kiel­toon?

Kun lainat ovat myöhässä 15 vuorokautta eräpäivästä tai maksamattomia maksuja on yhteensä 15 euroa tai enemmän.

Mi­ten lai­naus­kiel­los­ta pää­see?

Lainauskiellosta pääsee palauttamalla myöhässä olevan aineiston ja maksamalla kaikki kertyneet myöhästymismaksut. Myöhästymismaksuja ei voi maksaa osamaksulla.

Olen ka­dot­ta­nut/​​tur­mel­lut lai­naa­ma­ni kir­jan. Jou­dun­ko kor­vaa­maan sen?

Kyllä. Jos olet kadottanut lainaamasi kirjan tai mikäli lainaamasi kirja on vahingoittunut, ota yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun. Kadonneen kirjan korvausmaksu on hinnaston mukaisesti vähintään 80€.

Mil­loin lai­nat me­ne­vät pe­rin­tään?

Kun lainat ovat kuukauden myöhässä eräpäivästä, asiakas joutuu perintään sekä maksamaan kadonneen kirjan korvausmaksun (vähintään 80 €), kertyneet sakot eli myöhästymismaksut ja perintätoimiston kulut.

Korvausmaksua ei tarvitse maksaa, jos kirja palautetaan kirjastoon. Myöhästymismaksut ja perintäkulut on kuitenkin maksettava. Ennen perintään siirtymistä kirjasto lähettää muistutuskirjeen (Toinen palautuskehotus), jossa varoitetaan perinnästä.

Mi­ten mak­sut voi mak­saa?

Verkkomaksaminen onnistuu Visa- ja MasterCard-korteilla, pankkien verkkomaksuna sekä mobiilimaksuna (Siirto, MobilePay). Kirjaudu asiakastietoihisi Helka-tietokannassa. Klikkaa Maksut-kohdasta löytyvää Maksa-nappia, ja seuraa ohjeita.

Kirjastossa voit maksaa pankkikortilla, Visa Electronilla ja luottokorteista Visalla ja MasterCardilla. Käteisellä voit maksaa vain Kaisa-talossa. UniCard/Lyyra ei käy maksuvälineenä.

Maksuja ei voi maksaa pankkiin, eikä niitä voi maksaa osamaksulla.

Voin­ko mak­saa osan mak­suis­ta, että pää­sen lai­naus­kiel­los­ta?

Et. Maksuja ei voi suorittaa osissa, vaan kaikki maksut on suoritettava kerralla.

Mik­si myö­häs­ty­mis­mak­su­ja me­nee myös kir­jois­ta, jois­ta ei ole va­rauk­sia?

Kirjasto huolehtii kaikkien asiakkaiden tarpeista ja perii siksi takaisin kaikkia myöhästyneitä lainoja. Laina on ennalta sovitun ajan voimassa oleva sopimus, jonka umpeuduttua asiakkaalla on mahdollisuus uusia laina (ellei kirjaa ole varattu). Asiakkaan vastuulla on palauttaa lainansa kirjastoon, kun ei niitä enää tarvitse. Kirja voi olla odotettu/haluttu, vaikkei siitä olisikaan tehty varausta.