UKK: E-kirjat, lehdet ja tietokannat

Usein kysyttyjä kysymyksiä Helsingin yliopiston kirjaston hankkimista e-kirjoista, e-lehdistä, artikkeleista ja tietokannoista.
Kuka voi käyt­tää Hel­sin­gin yli­opis­ton kir­jas­ton e-ai­neis­to­ja?

E-aineistoja voivat käyttää Helsingin yliopiston tutkijat, opettajat, opiskelijat ja henkilökunta, Helsingin yliopiston avoimen yliopiston opiskelijat sekä kuka tahansa kirjastoon paikan päälle tuleva asiakas.

E-aineistojen käyttö etänä kirjaston toimipaikkojen ulkopuolelta edellyttää yliopiston käyttäjätunnusta.

Yliopiston ulkopuolinen asiakas voi käyttää e-aineistoja kirjaston tiloissa joko Kirjastokioskeilta tai liittymällä omalla laitteella HelsinkiUni Guest -vierailijaverkkoon. HelsinkiUni Guest -verkon salasana on uniguest.

Mitä ai­neis­toil­la saa teh­dä?

Aineistojen käyttöehdot on määritelty lisenssisopimuksissa.

Pää­sen­kö lu­ke­maan e-ai­neis­toa ko­toa kä­sin kir­jas­to­kor­tin avul­la?

E-aineistoja ei voi käyttää etänä Helka-kirjastokortilla. E-aineistojen etäkäyttö on mahdollista vain Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Yliopiston ulkopuolinen asiakas voi käyttää e-aineistoja kirjaston tiloissa Kirjastokioskeilta tai omalla laitteella HelsinkiUni Guest -vierailijaverkon kautta. HelsinkiUni Guest -verkon salasana on uniguest.

Mi­nul­la ei ole yli­opis­ton käyt­tä­jä­tun­nuk­sia. Mi­ten pää­sen lu­ke­maan kir­jas­ton e-kir­jaa?

Yliopiston ulkopuoliset asiakkaat voivat käyttää e-aineistojamme kirjaston tiloissa kaikista toimipisteistä löytyvillä Kirjastokioskeilla tai omalla laitteella yliopiston HelsinkiUni Guest -vierailijaverkon kautta. HelsinkiUni Guest -verkon salasana on uniguest.

Voin­ko lu­kea e-ai­neis­toa ko­toa kä­sin? Mi­ten?

Voit käyttää yliopiston kirjaston hankkimia e-aineistoja etänä, jos sinulla on Helsingin yliopiston käyttäjätunnus.

Etsi Helsingin yliopiston kirjaston hankkimia e-aineistoja aina kirjaston hakupalvelun HELKAn kautta. HELKAn aineistolinkit mahdollistavat etäkäytön.

Mik­si en pää­se e-kir­jaan? Mik­si e-leh­ti ei avau­du?

Pääsyongelmaan voi olla useita eri syitä.

Etsi Helsingin yliopiston kirjaston hankkimia e-aineistoja aina kirjaston hakupalvelun Helkan kautta. Helkan linkit aineistoon mahdollistavat etäkäytön.

Jos aineisto ei tästä huolimatta avaudu, ota yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun joko

  • lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kirjasto@helsinki.fi
  • kirjaston verkkosivujen kautta chat-palvelulla
  • asioimalla paikan päällä.
Mi­ten la­taan e-kir­jan tietokoneelle/mobiililaitteelle?

Kirjan lataamiseksi tarvitset lukuohjelman, esimerkiksi ilmaisen Adobe Digital Editions -ohjelman. Jos haluat lukea lainaamaasi e-kirjaa eri laitteilla, sinulla on oltava Adobe ID -tunnukset, jolla valtuutat kirjan useamman laitteen käytettäväksi.

Mik­si e-kir­ja ei avau­du lu­kuoh­jel­mas­sa?

Ongelmaan voi olla useita eri syitä.

Lisää ohjeita aiheesta löydät kirjaston e-kirjaoppaasta.

Jos aineisto ei tästä huolimatta avaudu, ota yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun joko

  • lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kirjasto@helsinki.fi
  • kirjaston verkkosivujen kautta chat-palvelulla
  • asioimalla paikan päällä.
Mi­ten e-kir­jan kaik­ki kap­pa­leet voi­vat olla lai­nas­sa?

Joissain e-kirjoissa on kustantajien asettamia rajoituksia.

E-kirjoihin hankitaan lisenssejä. Kirjaan voi olla hankittuna esimerkiksi kolmen yhtäaikaisen käyttäjän lisenssi — tällöin vain kolme henkilöä voi lukea kirjaa samaan aikaan. Kirjasto pyrkii aina hankkimaan lisenssin, jossa e-kirjan yhtäaikaisten käyttäjien määrä ei ole rajoitettu.

Onko jo­kai­seen e-kir­ja­pal­ve­luun kir­jau­dut­ta­va erik­seen?

Kirjautuminen eri e-kirjapalveluihin ei ole pakollista.

Kirjoja voi lukea selaimessa ilman kirjautumista. Joissain e-kirjapalveluissa kirjautuminen on edellytyksenä kirjan lataukselle omalle koneelle (EbscoEbook CentralEllibs). Useimpiin suuriin e-kirjapalveluihin on mahdollista kirjautumalla luoda oma tili, jossa esimerkiksi kirjaan tehdyt merkinnät ja muistiinpanot säilyvät myös kirjan laina-ajan päätyttyä.  

Mikä on Ado­be-val­tuu­tus / -ak­ti­voin­ti?

Adobe-valtuutus tarkoittaa, että annat tietylle laitteelle luvan käyttää lataamaasi e-kirjatiedostoa.

E-kirjan latauksen yhteydessä Adobe Digital Editions (ADE) kysyy, haluatko valtuuttaa käytössäsi olevan laitteen Adobe-tunnuksella (Adobe-ID).

Adobe-tunnuksella tehty valtuutus tarkoittaa, että voit lukea e-kirjaa useammalla laitteella (esim. PC, Mac, mobiililaite). Voit valtuuttaa maksimissaan kuusi laitetta. Jos aiot lukea kirjaa vain yhdellä ja samalla laitteella, voit valita valtuutuksen ilman Adobe-tunnusta.

Voin­ko ja­kaa ai­neis­toa kol­le­goil­le tai opis­ke­lu­to­ve­reil­le?

Voit luovuttaa kohtuullisia määriä artikkeleita tai osia e-kirjasta henkilökohtaiseen käyttöön tutkimus-, opetus-, tai opiskelutarkoituksessa.

Et­sin Hel­das­ta tut­kiel­maa, mut­ta Hel­das­sa nä­kyy vain tut­kiel­man tii­vis­tel­mä. Kuin­ka toi­min?

Heldasta löytyy vain tutkielman tiivistelmä, jos tutkielman tekijä ei ole antanut lupaa elektronisen kokotekstin julkaisemiseen.

Tällöin tutkielma on kokonaisuudessaan luettavissa kirjaston tiloissa sijaitsevilla Kirjastokioskeilla. Kirjastokioskeja on kaikissa Helsingin yliopiston kirjaston toimipisteissä.

Mik­si mi­nun pi­täi­si käyt­tää kir­jas­ton tie­to­kan­to­ja, vaik­ka olen jo et­si­nyt Googlel­la?

Kaikki kirjaston aineistot eivät löydy Googlesta hakemalla.

Etsi Helsingin yliopiston kirjaston hankkimia e-aineistoja aina kirjaston hakupalvelu Helkan kautta. Helkan aineistolinkit mahdollistavat etäkäytön yliopiston käyttäjätunnuksilla.