UKK: Kirjaston tilat ja laitteet

Usein kysyttyjä kysymyksiä kirjaston tiloista, laitteista ja löytötavaroista.
Unoh­din tär­keän pa­pe­rin ko­pio­ko­nee­seen / äi­din neu­lo­mat la­pa­set lu­ku­pai­kal­le. Mitä teen?

Ota yhteyttä kyseisen kirjaston asiakaspalveluun. Kirjasto säilyttää löytötavarat kolme kuukautta.

Mi­ten voin ot­taa ko­pioi­ta kir­jas­tos­sa?

Kaikissa kirjaston toimipaikoissa on monitoimilaitteita. Monitoimilaitteet toimivat henkilökohtaisella tunnistekortilla ja niillä voit sekä kopioida, skannata että tulostaa, mikäli sinulla on Helsingin yliopiston käyttäjätunnus.

Jos sinulla ei ole Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta, pääset kopioimaan, tulostamaan ja skannaamaan Print-in-City-palvelulla. Palvelussa voit itse ladata tulostus-, kopiointi- ja skannaussaldoa.

Voi­ko kir­jas­tos­sa skan­na­ta?

Kirjaston tiloissa sijaitsevilla monitoimilaitteilla voit sekä skannata, kopioida että tulostaa. Skannaaminen on ilmaista. Laitteet toimivat henkilökohtaisella tunnistekortilla, lisäksi tarvitset Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen.

Jos sinulla ei ole Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta, pääset sekä skannaamaan, kopioimaan että tulostamaan Print-in-City-palvelulla. Print in Cityssä myös skannaaminen on maksullista.

Mi­ten kir­jas­ton ryh­mä­työ­ti­la va­ra­taan? Voi­ko ryh­mä­työ­ti­lo­ja käyt­tää kuka vaan?

Ryhmätyötilat on tarkoitettu Helsingin yliopiston opiskelijoille. Varauksia voivat tehdä ainoastaan Helsingin yliopiston opiskelijat ja henkilökunta Office365-kalenterissa.

Voi­ko kir­jas­tos­sa asioi­da es­teet­tö­mäs­ti?

Esteetön asiointi on mahdollista kaikissa kirjaston toimipaikoissa ja oppimiskeskuksissa.

Kuka saa käyt­tää yli­opis­ton kir­jas­ton ti­lo­ja? Onko ti­lat avoin­na kai­kil­le?

Helsingin yliopiston kirjaston ovet ovat avoinna kaikille tiedonjanoisille. Sekä painetut kokoelmat että elektroniset aineistot ovat kirjaston toimipaikoissa kaikkien asiakkaiden käytettävissä.

Kirjastokioskeja voivat käyttää kaikki asiakkaat kirjaston aineistojen hakuun ja selailuun. Sen sijaan kirjaston tietokonepaikoilla ja -luokissa oleville koneille kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla, joten ne eivät ole kaikkien asiakkaiden käytössä.

Osa kirjaston tiloissa olevista lukupaikoista sekä varattavat ryhmätyötilat ovat vain Helsingin yliopiston opiskelijoiden, tutkijoiden ja henkilökunnan käyttöön. Samoin HY:n kirjaston elektronisten aineistojen etäkäyttö yliopiston verkon ulkopuolelta on mahdollista vain Helsingin yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Ovatko koirat tai muut lemmikkieläimet tervetulleita kirjastoon?

Vain opas- ja avustajakoirat ovat tervetulleita Kaisa-taloon ja kaikkiin kampuskirjastoihin.