UKK: Kurssit, työpajat ja koulutukset

Usein kysyttyjä kysymyksiä kirjaston tiedonhankinnan opetuksesta, kursseista ja työpajoista.
Olen Hel­sin­gin yli­opis­ton avoi­men yli­opis­ton opiskelija. Voin­ko osal­lis­tua kir­jas­ton kurs­seil­le?

Voit osallistua maksutta kirjaston kursseille.

Olen opiskelija Vii­kin kam­puk­sel­la. Voin­ko osal­lis­tua kurs­sil­le muil­la kam­puk­sil­la?

Voit osallistua maksutta kirjaston kursseille kaikilla kampuksilla tai verkossa.

Ope­tan se­mi­naa­ria ja ha­luai­sin kurs­sil­le­ni tie­don­han­kin­nan ope­tus­ta – mi­ten toi­min? Onko opetus mak­sul­lis­ta?

Tutustu ensin kirjaston kurssitarjontaan ja verkko-oppimateriaaleihin. Löydätkö niistä sisältöjä, jotka voisit liittää kurssisi yhteyteen?

Jos et löydä sopivaa kurssia tai oppimateriaalia, ota yhteys kirjastoon vaihtoehtojen kartoittamiseksi.

Opetus on maksutonta yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille.