New Research Culture

New Research Culture -luentosarja pureutuu humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen polttaviin kysymyksiin sekä tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Luentosarjan kantavana teemana on monitieteisyyden ja uuden tutkimuskulttuurin edistäminen humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä tutkimusaloilla.

Jokainen luentosarjan keynote-puhuja kertoo näkemyksensä siitä, miten humanistisen ja yhteiskuntatieteellisten tutkimusalojen tulisi reagoida nyt ja tulevaisuudessa. Mitä tutkia, miten tutkia ja miten tuoda SSH-alojen tutkimus paremmin esille?

Keynote-puheenvuorojen jälkeen näkökulmaan syvennytään paneelikeskustelussa.

16.5.2023 Jonathan Floyd (University of Bristol, UK)