Metodologiset työpajat

Metodologinen yksikkö järjestää työpajoja ja kursseja, jotka keskittyvät metodologiaan, sekä datan käsittelyyn ja analyysiin humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Tavoitteemme on tukea humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen tutkijoita heidän metodologisen pätevyytensä vahvistamisessa sekä uusien metodien käytössä.

Lisätietoa tulevista työpajoista löydät englanninkielisiltä verkkosivuiltamme sekä uutiskirjeestämme.

Voit myös ehdottaa metodologiselle yksikölle tulevien työpajojen ja kurssien aiheita. Lähetä ehdotuksesi täyttämällä tämä e-lomake (lomake on englanninkielinen).

Ehdotuksia seurataan säännöllisesti ja niitä hyödynnetään tulevien koulutuksien suunnittelussa.